Resultado dos procedementos de consultas tramitados polo Concello, así como os datos relativos ás suxestións formuladas pola cidadanía en relación coa xestión municipal