Información descritiva sobre os cauces que a cidadanía pode utilizar para participar na elaboración dos plans económicos, políticas específicas e/ou orzamentos, nos termos establecidos pola normativa, e os acordados, de maior amplitude, do Concello