Biblioteca

Guía rápida
 Utilidadesinfo
 Árbol temáticoinfo
Guía rápida
 Contenidos destacados
Catálogo de servizos do convenio de e-administración Lexislación sobre protección de datos-Axencia Española de Protección de Datos
Resolución do 17 de xaneiro membros comisión e data e hora proba galego - Habilitación... Resolución participantes proba galego concurso unitario - Habilitación Nacional Orde do 22 de setembro de 2016 pola que se adaptan e habilitan electronicamente os pro... Guía para o Bo goberno Local Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia
Listado de entidades locais galegas adheridas a Emprende 3 Valoración:5 de 5 Resolución do 18 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de A... Valoración:5 de 5 Resumo dos cambios da nova versión da ferramenta de Publicaci... Valoración:5 de 5 Guia práctica procedemento alta dunha oficina de rexistro dun... Valoración:5 de 5 Plan de Transparencia e Bo Goberno para Entidades Locais Valoración:5 de 5
Listado de coberturas temporais Listado de postos vacantes Listado de prazas vacantes (Secretaría-Intervención) Listado entidades locais que dispoñen de oficinas de rexistro Xunta Listado postos ocupados accidentais a 18/06/2017
 Buscar contenidosinfo
 Busqueda avanzada
Tipo de contenido
FormatoNombreDescripciónFechaFuente