Biblioteca

Guía rápida
 Utilidadesinfo
 Árbol temáticoinfo
Guía rápida
 Contenidos destacados
Catálogo de servizos do convenio de e-administración Lexislación sobre protección de datos-Axencia Española de Protección de Datos
Informe IRIA 2018 Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos... W3C Iniciativas de accesibilidade web WAY Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federacion Galega de Municipios ... Modelo protocolo de adhesión para Deputacións (Anexo I)
Listado de entidades locais galegas adheridas a Emprende 3 Valoración:5 de 5 Resolución do 18 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de A... Valoración:5 de 5 A Xunta presentou a nova versión da ferramenta de Xestión de ... Valoración:5 de 5 Resumo dos cambios da nova versión da ferramenta de Publicaci... Valoración:5 de 5 Guia práctica procedemento alta dunha oficina de rexistro dun... Valoración:5 de 5
Listado de postos vacantes a 27 de novembro de 2018 Listado entidades locais que dispoñen de oficinas de rexistro Xunta Listado postos ocupados accidentais a 13/06/2017 Listado de coberturas temporais 18/12/2018 Listado de prazas vacantes (Secretaría de Intervención)
 Buscar contenidosinfo
 Busqueda avanzada
Tipo de contenido
FormatoNombreDescripciónFechaFuente