Biblioteca

Guía rápida
 Utilidades
 Árbol temático
 Contenidos destacados
Catálogo de servizos do convenio de e-administración Lexislación sobre protección de datos-Axencia Española de Protección de Datos
Guia de recomendacións básicas de ciberseguridade Listaxe das entidades locais galegas con rexistro civíl no que está operativa a aplica... Listaxe das entidades locais galegas con rexistro civil no que está operativa a aplica... Solicitude de alta ou baixa do/a usuario/a de acceso ao servizo de consulta de expedie... Resolución de la D.X. de Administración Local por la que se hacen públicos los resulta...
Listado de entidades locais galegas adheridas a Emprende 3 Valoración:5 de 5 Resolución do 18 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de A... Valoración:5 de 5 Resumo dos cambios da nova versión da ferramenta de Publicaci... Valoración:5 de 5 Guia práctica procedemento alta dunha oficina de rexistro dun... Valoración:5 de 5 Plan de Transparencia e Bo Goberno para Entidades Locais Valoración:5 de 5
Listado de coberturas temporais Listado de prazas vacantes (Secretaría-Intervención) Listado de postos vacantes Listado de prazas vacantes (Subescala Intervención-Tesoureria) Listado de prazas vacantes (Secretaría de Entrada)
 Buscar contenidos
 Busqueda avanzada
Tipo de contenido
FormatoNombreDescripciónFechaFuente