Biblioteca

Guía rápida
 Utilidadesinfo
 Árbol temáticoinfo
Guía rápida
 Contenidos destacados
Catálogo de servizos do convenio de e-administración Lexislación sobre protección de datos-Axencia Española de Protección de Datos
Listado de prazas aceptadas e persoas seleccionadas (Secretaría de Entrada) Real Decreto 130/2019, do 8 de marzo, polo que se regula a Base de Datos Nacional de S... Listado de prazas vacantes (Secretaría de Entrada) Modelo de aceptación/rexeitamento de praza (Secretaria de Entrada) Listado de persoas preseleccionadas para cubrir as prazas ofertadas (Secretaría de Ent...
Listado de entidades locais galegas adheridas a Emprende 3 Valoración:5 de 5 Resolución do 18 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de A... Valoración:5 de 5 A Xunta presentou a nova versión da ferramenta de Xestión de ... Valoración:5 de 5 Resumo dos cambios da nova versión da ferramenta de Publicaci... Valoración:5 de 5 Guia práctica procedemento alta dunha oficina de rexistro dun... Valoración:5 de 5
Listado de postos vacantes a 27 de novembro de 2018 Listado de coberturas temporais 16-04-2019 Listado entidades locais que dispoñen de oficinas de rexistro Xunta Listado postos ocupados accidentais a 18/06/2017 Listado de prazas vacantes (Secretaría-Intervención)
 Buscar contenidosinfo
 Busqueda avanzada
Tipo de contenido
FormatoNombreDescripciónFechaFuente