Biblioteca

Guía rápida
 Utilidades
 Árbol temático
 Contenidos destacados
Catálogo de servizos do convenio de e-administración Lexislación sobre protección de datos-Axencia Española de Protección de Datos
Certificado de conformidade có Esquema Nacional de Seguridade Servizos dispoñibles para entidades locais a través de pasaXe! Esquema Prodedimental CLASIFICACIÓN 2 POSTOS RESERVADOS Esquema Prodedimental AGRUPACIÓN VOLUNTARIA MUNICIPIOS SILEX - Guía tramitación sistemas dinámicos de adquisición e de expedientes baseados n...
Listado de entidades locais galegas adheridas a Emprende 3 Valoración:5 de 5 Resolución do 18 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de A... Valoración:5 de 5 Resumo dos cambios da nova versión da ferramenta de Publicaci... Valoración:5 de 5 Guia práctica procedemento alta dunha oficina de rexistro dun... Valoración:5 de 5 Plan de Transparencia e Bo Goberno para Entidades Locais Valoración:5 de 5
Listado de coberturas temporais Listado de prazas vacantes (Secretaría-Intervención) Listado de postos vacantes Listado de prazas vacantes (Subescala Intervención-Tesoureria) Listado de prazas vacantes (Secretaría de Entrada)
 Buscar contenidos
 Busqueda avanzada
Tipo de contenido
FormatoNombreDescripciónFechaFuente