Biblioteca

Guía rápida
 Utilidades
 Árbol temático
 Contenidos destacados
Catálogo de servizos do convenio de e-administración Lexislación sobre protección de datos-Axencia Española de Protección de Datos
REGIAE - Manual de usuario REGIAE - Formulario de alta/baixa entidade local Programa Xornada formativa Xestión local con impacto. Fomento da contratación reservad... Actualización e corrección de erros listado de méritos de determinación autonómica aos... Resolución do 17 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Administración Local, pola ...
Listado de entidades locais galegas adheridas a Emprende 3 Valoración:5 de 5 Resolución do 18 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de A... Valoración:5 de 5 Resumo dos cambios da nova versión da ferramenta de Publicaci... Valoración:5 de 5 Guia práctica procedemento alta dunha oficina de rexistro dun... Valoración:5 de 5 Plan de Transparencia e Bo Goberno para Entidades Locais Valoración:5 de 5
Listado de coberturas temporais Listado de prazas vacantes (Secretaría-Intervención) Listado de prazas vacantes (Subescala Intervención-Tesoureria) Listado de postos vacantes Listado de prazas vacantes (Secretaría de Entrada)
 Buscar contenidos
 Busqueda avanzada
Tipo de contenido
FormatoNombreDescripciónFechaFuente