Consultas ou comentarios

Se vostede desexa facer unha consulta ou comentario, pode enviar un correo electrónico ao enderezo info.eido@eidolocal.gal ou utilizar o seguinte formulario:

Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Texto para identificar Xerar novo texto de verificación

Tamén pode dirixirse por escrito ao noso enderezo:

Eidolocal. Portal da Administración Local de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
Cidade da Cultura de Galicia
Centro de Innovación Cultural e Modernización Tenolóxica de Galicia
Monte Gaias s/n
15781 Santiago de Compostela (A Coruña)

 

Ou por teléfono:

Para usuarios/as de Entidades Locais (soporte técnico de aplicacións do portal): CAU (Centro de atención ao/á usuario/a): 881 995 300
Para apoio e asesoramento a unha entidade local no desenvolvemento das TIC e a promoción de proxectos de modernización no eido da eAdministración: Oficina eConcellos: 981 95 75 95
Para dúbidas xerais dos/as cidadáns/ás sobre o portal: 012
 

Esta consulta ou comentario será atendida polo Centro de Soporte. Atenderemos axiña a súa demanda e procuraremos que redunde na mellora da calidade dos servizos que presta o noso portal. En calquera caso agradecemos a súa participación e colaboración.
Se desexa enviar unha suxestión ou queixa formal pode facelo utilizando o servizo de suxestións e queixas do portal.