Contacto

 Consultas ou comentarios
Se vostede desexa facer unha consulta ou comentario, pode enviar un correo electrónico ao enderezo info.eido@eidolocal.es ou utilizar o seguinte formulario:
De conformidade coa Lei 15/1999 de Protección de Datos Persoais informaselle que os datos recompilados neste formulario serán incorporados a un ficheiro titularidade da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos, cuxa finalidade é a xestión das relacións informativas cos/as cidadáns/ás. Igualmente informamos que poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición establecidos en dita lei mediante unha solicitude á dirección de correo electrónico lopd@xunta.es.
Tamén pode dirixirse por escrito ao noso enderezo:
Eidolocal. Portal da Administración Local de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
Cidade da Cultura de Galicia
Centro de Innovación Cultural e Modernización Tenolóxica de Galicia
Monte Gaias s/n
15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
Ou por teléfono:
Para usuarios/as de Entidades Locais (soporte técnico de aplicacións do portal): CAU (Centro de atención ao/á usuario/a): 881 995 300 ou Fax: 981 545 452
Para apoio e asesoramento a unha entidade local no desenvolvemento das TIC e a promoción de proxectos de modernización no eido da eAdministración: Oficina eConcellos: 981957595
Para dúbidas xerais dos/as cidadáns/ás sobre o portal: 012
Esta consulta ou comentario será atendida polo Centro de Soporte. Atenderemos axiña a súa demanda e procuraremos que redunde na mellora da calidade dos servizos que presta o noso portal. En calquera caso agradecemos a súa participación e colaboración.
Se desexa enviar unha suxestión ou queixa formal pode facelo utilizando o servizo de suxestións e queixas do portal.