Servizos dixitais

Introducíronse caracteres inválidos.

Neste catálogo recóllense os servizos dixitais postos pola Xunta a disposición das Entidades Locais co ánimo de unificar esforzos das distintas Administracións á hora de acometer proxectos ou desenvolver sistemas e favorecer a reutilización.

Cada servizo deste catálogo conta cunha ficha na que se describen as súas funcionalidades e se detalla a información sobre os requisitos de acceso, tanto técnicos como organizativos. Cabe destacar que existen servizos para os cales será precisa a adhesión a algún convenio ou a sinatura de acordos que regulen as responsabilidades e obrigas na prestación e uso do servizo. Ditas responsabilidades e obrigas poden facer referencia a aspectos técnicos, de calidade do servizo ou orzamentarios.

O catálogo presenta os servizos actualmente dispoñibles para ás EELL clasificados de dúas formas, permitindo a consulta por área temática/funcional ou por área Tic e dispón dun buscador avanzado no que se poderán establecer outros filtros á hora de buscar un servizo.

Servizos destacados

Consulta por

Administración de Xustiza

Administración dixital

Administración local

Bibliotecas

Comercio

Contratación pública

Emerxencias e seguridade

Emprego

Emprendemento

Igualdade

Lingua e literatura galega

Tecnoloxía e telecomunicacións

Transparencia e participación cidadán

Transporte

Urbanismo

Aplicacións e servizos finais

Comunicación

Interoperabilidade

Servizos de uso común ou básicos eAdministración

Soporte técnico e asesoramento

Buscador de servizos

Introducíronse caracteres inválidos.
Calendario
Calendario