Non dispón do permiso
Aplicación web que permite que calquera entidade local, con acceso á parte privada de Eidolocal, poida asinar dixitalmente documentación.
Data modificación

05/02/2020

Proveedor/Responsable do servizo

Xunta de Galicia /Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e Dirección Xeral de Administración Local

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 981 545288, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Xestión interna EELL

Beneficiario

Empregados públicos

Modo de consumo

Portal web

Tipo de financiación

Gratuíto