Biblioteca

Guía rápida
 Utilidadesinfo
 Árbore temáticainfo
Guía rápida
 Contidos destacados
Catálogo de servizos do convenio de e-administración Lexislación sobre protección de datos-Axencia Española de Protección de Datos
Listado postos asignados concurso unitario 2016 Resolución do 7 de febreiro de 2017 da D.X. de Administración Local pola que se fan pú... Resolución de 26 de xaneiro de 2017 da Dirección Xeral de Administración Local - Relac... Resolución do 26 de xaneiro da D. X. de Administración Local pola que se nomea membros... Guía “Casos prácticos de tramitación de infraestruturas de telecomunicacións”
Listado de entidades locais galegas adheridas a Emprende 3 Valoración:5 de 5 Resolución do 18 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de A... Valoración:5 de 5 A Xunta presentou a nova versión da ferramenta de Xestión de ... Valoración:5 de 5 Resumo dos cambios da nova versión da ferramenta de Publicaci... Valoración:5 de 5 Plan de Transparencia e Bo Goberno para Entidades Locais Valoración:5 de 5
Listado de postos vacantes a 20de febreiro de 2017 Listado postos ocupados accidentais a 20/02/2017 Listado entidades locais que dispoñen de oficinas de rexistro Xunta Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Pr... Modelo de convenio de colaboración marco para a xestión compartida de servizos
 Buscar contidosinfo
 Busca avanzada
Tipo de contido
FormatoNomeDescriciónDataFonte