Biblioteca

Guía rápida
 Utilidadesinfo
 Árbore temáticainfo
Guía rápida
 Contidos destacados
Catálogo de servizos do convenio de e-administración Lexislación sobre protección de datos-Axencia Española de Protección de Datos
Circular sobre os nomeamentos accidentais Instrumentos de cooperación interadministrativa. Solucións implantadas na Xunta de Gal... A transformación dixital da Administración: da Administración electrónica a Dixital po... Adecuación a Lei 39/2015 e Lei 40/2015 na Deputación de Lugo Cuestións conflitivas na implementación dos expedientes administrativos electrónicos (...
Listado de entidades locais galegas adheridas a Emprende 3 Valoración:5 de 5 Resolución do 18 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de A... Valoración:5 de 5 A Xunta presentou a nova versión da ferramenta de Xestión de ... Valoración:5 de 5 Resumo dos cambios da nova versión da ferramenta de Publicaci... Valoración:5 de 5 Plan de Transparencia e Bo Goberno para Entidades Locais Valoración:5 de 5
Listado de postos vacantes a 23 de maio de 2017 Listado postos ocupados accidentais a 23/05/2017 Listado entidades locais que dispoñen de oficinas de rexistro Xunta Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Pr... Modelo de convenio de colaboración marco para a xestión compartida de servizos
 Buscar contidosinfo
 Busca avanzada
Tipo de contido
FormatoNomeDescriciónDataFonte