Biblioteca

Guía rápida
 Utilidadesinfo
 Árbore temáticainfo
Guía rápida
 Contidos destacados
Catálogo de servizos do convenio de e-administración Lexislación sobre protección de datos-Axencia Española de Protección de Datos
Guía Técnica de Infraestruturas de Fogar Dixital Ampliación dotación orzamentaria da Orde do 30 de decembro de 2016 pola que se regulan... Resolución do 31 de marzo de 2017 coa 8ª parte do listado da EELL adherida ao Convenio Solicitude de comisión de servizos Habilitación Nacional Solicitude acumulacións Habilitados nacionais
Listado de entidades locais galegas adheridas a Emprende 3 Valoración:5 de 5 Resolución do 18 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de A... Valoración:5 de 5 A Xunta presentou a nova versión da ferramenta de Xestión de ... Valoración:5 de 5 Resumo dos cambios da nova versión da ferramenta de Publicaci... Valoración:5 de 5 Plan de Transparencia e Bo Goberno para Entidades Locais Valoración:5 de 5
Listado de postos vacantes a 20 de outubro de 2017 Listado postos ocupados accidentais a 18/10/2017 Listado entidades locais que dispoñen de oficinas de rexistro Xunta Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Pr... Modelo de convenio de colaboración marco para a xestión compartida de servizos
 Buscar contidosinfo
 Busca avanzada
Tipo de contido
FormatoNomeDescriciónDataFonte