Biblioteca

Guía rápida
 Utilidadesinfo
 Árbore temáticainfo
Guía rápida
 Contidos destacados
Catálogo de servizos do convenio de e-administración Lexislación sobre protección de datos-Axencia Española de Protección de Datos
SILEX - Solicitude alta usuario individual Relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo unitario p... Primeira addenda ao convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a Feg... Convocatoria de concurso ordinario de méritos para a provisión de postos de traballo r... Lei 1/2019, do 22 abril, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de G...
Listado de entidades locais galegas adheridas a Emprende 3 Valoración:5 de 5 Resolución do 18 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de A... Valoración:5 de 5 A Xunta presentou a nova versión da ferramenta de Xestión de ... Valoración:5 de 5 Resumo dos cambios da nova versión da ferramenta de Publicaci... Valoración:5 de 5 Guia práctica procedemento alta dunha oficina de rexistro dun... Valoración:5 de 5
Listado de postos vacantes a 27 de novembro de 2018 Listado de coberturas temporais 14-05-2019 Listado entidades locais que dispoñen de oficinas de rexistro Xunta Listado postos ocupados accidentais a 18/06/2017 Listado de prazas vacantes (Secretaría-Intervención)
 Buscar contidosinfo
 Busca avanzada
Tipo de contido
FormatoNomeDescriciónDataFonte