Biblioteca

Guía rápida
 Utilidadesinfo
 Árbore temáticainfo
Guía rápida
 Contidos destacados
Catálogo de servizos do convenio de e-administración Lexislación sobre protección de datos-Axencia Española de Protección de Datos
Resolución do 19 de xaneiro da D.X. de Administración Local pola que se nomean os memb... Resolución do 19 de xaneiro da D. X. de Administración Local pola que se aproba a rela... I Addenda ao Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a FEGAMP para o desen... Relación Méritos Intervención-entrada-2020 Relación Méritos Secretaría-entrada-2020
Listado de entidades locais galegas adheridas a Emprende 3 Valoración:5 de 5 Resolución do 18 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de A... Valoración:5 de 5 Resumo dos cambios da nova versión da ferramenta de Publicaci... Valoración:5 de 5 Guia práctica procedemento alta dunha oficina de rexistro dun... Valoración:5 de 5 Plan de Transparencia e Bo Goberno para Entidades Locais Valoración:5 de 5
Listado de coberturas temporais Listado de postos vacantes Listado de prazas vacantes (Secretaría-Intervención) Listado entidades locais que dispoñen de oficinas de rexistro Xunta Listado de prazas vacantes (Subescala Intervención-Tesoureria)
 Buscar contidosinfo
 Busca avanzada
Tipo de contido
FormatoNomeDescriciónDataFonte