Biblioteca

Guía rápida
 Utilidadesinfo
 Árbore temáticainfo
Guía rápida
 Contidos destacados
Catálogo de servizos do convenio de e-administración Lexislación sobre protección de datos-Axencia Española de Protección de Datos
Convenio de colaboración en materia de prevención e defensa contra incendios forestais... SEF - Formulario alta usuarios SEF – Procedemento alta de usuarios SILEX-Presentacion sobre o Sistema de Licitación Electrónica da Xunta (EELL) SILEX - Procedemento alta usuarios
Listado de entidades locais galegas adheridas a Emprende 3 Valoración:5 de 5 Resolución do 18 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de A... Valoración:5 de 5 A Xunta presentou a nova versión da ferramenta de Xestión de ... Valoración:5 de 5 Resumo dos cambios da nova versión da ferramenta de Publicaci... Valoración:5 de 5 Plan de Transparencia e Bo Goberno para Entidades Locais Valoración:5 de 5
Listado de postos vacantes a 17 de xullo de 2018 Listado entidades locais que dispoñen de oficinas de rexistro Xunta Listado postos ocupados accidentais a 13/06/2017 Listado de coberturas temporais 08/08/2018 Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Pr...
 Buscar contidosinfo
 Busca avanzada
Tipo de contido
FormatoNomeDescriciónDataFonte