Biblioteca

Guía rápida
 Utilidadesinfo
 Árbore temáticainfo
Guía rápida
 Contidos destacados
Catálogo de servizos do convenio de e-administración Lexislación sobre protección de datos-Axencia Española de Protección de Datos
Guía rápida uso portal de transparencia dunha entidade local Programa Xornada sobre a Lei de espectáculos públicos e actividades recreativas de Gal... Programa sobre Xornada sobre o patrimonio cultural; Lei 5/2016, do 4 de maio, do patri... Real Decreto 128/2018, do 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcio... Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundid...
Listado de entidades locais galegas adheridas a Emprende 3 Valoración:5 de 5 Resolución do 18 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de A... Valoración:5 de 5 A Xunta presentou a nova versión da ferramenta de Xestión de ... Valoración:5 de 5 Resumo dos cambios da nova versión da ferramenta de Publicaci... Valoración:5 de 5 Plan de Transparencia e Bo Goberno para Entidades Locais Valoración:5 de 5
Listado de postos vacantes a 20 de marzo de 2018 Listado postos ocupados accidentais a 18/10/2017 Listado entidades locais que dispoñen de oficinas de rexistro Xunta Listado de coberturas temporais 18/04/2018 Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Pr...
 Buscar contidosinfo
 Busca avanzada
Tipo de contido
FormatoNomeDescriciónDataFonte