Biblioteca

Guía rápida
 Utilidadesinfo
 Árbore temáticainfo
Guía rápida
 Contidos destacados
Catálogo de servizos do convenio de e-administración Lexislación sobre protección de datos-Axencia Española de Protección de Datos
Informe sobre as competencias da Administración local en materia de normalización lin... Resolución do 29 de maio de 2018 coa 10ª parte do listado da EELL adherida ao Convenio Programa da xornada: A Transparencia na Administración Local de Galicia Listado de prazas aceptadas e persoas seleccionadas (Subescala Intervención-Tesoureria... Listado de prazas aceptadas e persoas seleccionadas (Secretaría de Intervención)
Listado de entidades locais galegas adheridas a Emprende 3 Valoración:5 de 5 Resolución do 18 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de A... Valoración:5 de 5 A Xunta presentou a nova versión da ferramenta de Xestión de ... Valoración:5 de 5 Resumo dos cambios da nova versión da ferramenta de Publicaci... Valoración:5 de 5 Plan de Transparencia e Bo Goberno para Entidades Locais Valoración:5 de 5
Listado de postos vacantes a 21 de mayo de 2018 Listado postos ocupados accidentais a 13/06/2017 Listado entidades locais que dispoñen de oficinas de rexistro Xunta Listado de coberturas temporais 21/06/2018 Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Pr...
 Buscar contidosinfo
 Busca avanzada
Tipo de contido
FormatoNomeDescriciónDataFonte