Biblioteca

Guía rápida
 Utilidadesinfo
 Árbore temáticainfo
Guía rápida
 Contidos destacados
Catálogo de servizos do convenio de e-administración Lexislación sobre protección de datos-Axencia Española de Protección de Datos
Instrución relativa á remisión telemática ao Consello de Contas de Galicia dos extract... Guia práctica procedemento alta dunha oficina de rexistro dunha EL no DIR3 Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplica... Formulario de solicitude de alta en Hermes Real Decreto-lei 12/2018, do 7 de setembro, de seguridade das redes e sistemas de info...
Listado de entidades locais galegas adheridas a Emprende 3 Valoración:5 de 5 Resolución do 18 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de A... Valoración:5 de 5 A Xunta presentou a nova versión da ferramenta de Xestión de ... Valoración:5 de 5 Resumo dos cambios da nova versión da ferramenta de Publicaci... Valoración:5 de 5 Guia práctica procedemento alta dunha oficina de rexistro dun... Valoración:5 de 5
Listado de postos vacantes a 17 de xullo de 2018 Listado entidades locais que dispoñen de oficinas de rexistro Xunta Listado postos ocupados accidentais a 13/06/2017 Listado de coberturas temporais 10/10/2018 Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Pr...
 Buscar contidosinfo
 Busca avanzada
Tipo de contido
FormatoNomeDescriciónDataFonte