Biblioteca

Guía rápida
 Utilidadesinfo
 Árbore temáticainfo
Guía rápida
 Contidos destacados
Catálogo de servizos do convenio de e-administración Lexislación sobre protección de datos-Axencia Española de Protección de Datos
Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvo... Informes e Recomendacións do Consello de Transparencia e Bo Goberno e da Avogacía do E... Ordenanza Tipo da Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP)
Listado de entidades locais galegas adheridas a Emprende 3 Valoración:5 de 5 Resolución do 18 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de A... Valoración:5 de 5 A Xunta presentou a nova versión da ferramenta de Xestión de ... Valoración:5 de 5 Resumo dos cambios da nova versión da ferramenta de Publicaci... Valoración:5 de 5 Plan de Transparencia e Bo Goberno para Entidades Locais Valoración:5 de 5
Listado de postos vacantes a 12 de decembro de 2017 Listado postos ocupados accidentais a 18/10/2017 Listado entidades locais que dispoñen de oficinas de rexistro Xunta Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Pr... Listado de coberturas temporais 28/11/2017
 Buscar contidosinfo
 Busca avanzada
Tipo de contido
FormatoNomeDescriciónDataFonte