Xestión de ips e accesos a internet dos equipos dunha entidade local integrados ou a integra na Rede Corporativa da Xunta de Galicia.

Identificador Tipo de servizo Nome servizo Convenio eAdmon Modalidade solicitude
113 Comunicación Interoperabilidade Acceso á Rede SARA e aos seus servizos Correo electrónico
112 Comunicación Apertura/peche portos cara ao exterior da Rede Corporativa da Xunta de Galicia Correo electrónico
111 Comunicación Compra ou préstamo de equipamento de comunicacións para conexión á Rede Corporativa da Xun... Correo electrónico
109 Comunicación Conexión remota á Rede da Xunta de Galicia e a sistemas de EE.LL. integrados na RCXG (VPN) Correo electrónico
110 Comunicación Conexión WiFi á Rede Corporativa da Xunta de Galicia Fax , Correo electrónico
114 Aplicacións e servizos finais Correo electrónico-Eidolocal Correo electrónico
107 Comunicación Liña de conexión á Rede Corporativa da Xunta de Galicia Correo electrónico
115 Servizos de uso común ou básicos eAdministración Rexistro de nomes de dominio Correo electrónico , Fax
Data modificación

26/07/2023

Proveedor/Responsable do servizo

Xunta de Galicia /Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Xestión interna EELL

Beneficiario

Entidades locais

Modo de consumo

Non aplica

Tipo de financiación

Gratuíto

Regulado por

Convenio eAdministración