eAdmon Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0.0)
Internet/ Direccionamento IP
Datos servizo
Data modificación 01/06/2017
Proveedor/a / responsable do servizo Xunta de Galicia /Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Datos contacto dúbidas CAU (Tlf. 881 995 300, Fax. 981 545452, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)
Taxonomía
Asociado / vinculado a
Convenio eAdministración
Descrición

Xestión de ips e accesos a internet dos equipos dunha entidade local integrados ou a integra na Rede Corporativa da Xunta de Galicia.

Información subscrición
Datos contacto dúbidas CAU (Tlf. 881 995 300, Fax. 981 545452, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)
Requisitos mínimos

1. O equipo da entidade local para o que se solicita o servizo debe estar integrado (ou conectado) na Rede Corporativa da Xunta de Galicia. 2. Presentar o formulario correspondente debidamente cumprimentado e asinado polo Alcalde/Presidente da entidade local.

Descrición proceso

Para dispoñer deste servizo a entidade local adherida ao convenio e-Administración deberá cumprimentar o modelo de solicitude correspondente accesible nesta mesma opción para usuarios logados no portal e remitilo vía fax ou correo electrónico ao CAU que xestionará a ip e/ou o acceso a internet.

Contido relacionado
Identificador Formato Nome Descrición
1631 Documento Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Pr... O Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Fegamp para o desenvolvemento da a...
Servizos relacionados
Identificador Tipo de servizo Nome Servizo Convenio eAdmin Modalidade solicitude
112 Comunicación Apertura/peche portos cara ao exterior da Rede Corporativa da Xunta de Galicia Fax , Correo electrónico
111 Comunicación Compra ou prestamo de equipamento de comunicacións Fax , Correo electrónico
109 Comunicación Conexíon remota á Rede Corporativa da Xunta de Galicia Fax , Correo electrónico
110 Comunicación Conexión WiFi á Rede Corporativa da Xunta de Galicia Correo electrónico , Fax
114 Aplicacións e servizos finais Comunicación Correo electrónico-Eidolocal Fax , Correo electrónico
107 Comunicación Liña de conexión á Rede Corporativa da Xunta de Galicia Correo electrónico , Fax
113 Comunicación Interoperabilidade Rede SARA Fax , Correo electrónico
115 Servizos de uso común ou básicos eAdministración Rexistro de nomes de dominio Correo electrónico , Fax
Compartir por correo electrónico