Internet/ Direccionamento IP

Xestión de ips e accesos a internet dos equipos dunha entidade local integrados ou a integra na Rede Corporativa da Xunta de Galicia.

Data modificación

17/10/2018

Proveedor/Responsable do servizo

Xunta de Galicia /Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Xestión interna EELL

Beneficiario

Entidades locais

Modo de consumo

Non aplica

Tipo de financiación

Gratuíto

Convenios

Convenio eAdministración

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Requisitos mínimos

1. O equipo da entidade local para o que se solicita o servizo debe estar integrado (ou conectado) na Rede Corporativa da Xunta de Galicia. 2. Presentar o formulario correspondente debidamente cumprimentado e asinado polo Alcalde/Presidente da entidade local.

Descrición proceso

Para dispoñer deste servizo a entidade local adherida ao convenio e-Administración deberá cumprimentar o modelo de solicitude correspondente accesible nesta mesma opción para usuarios logados no portal e remitilo vía correo electrónico ao CAU que xestionará a ip e/ou o acceso a internet.

Identificador Formato Nome Descrición
1631 Documento Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Pr... O Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Fegamp para o desenvolvemento da a...
Identificador Tipo de servizo Nome servizo Convenio eAdmon Modalidad solicitud
113 Comunicación Interoperabilidade A Rede SARA e os seus servizos Correo electrónico
112 Comunicación Apertura/peche portos cara ao exterior da Rede Corporativa da Xunta de Galicia Correo electrónico
111 Comunicación Compra ou préstamo de equipamento de comunicacións Correo electrónico
109 Comunicación Conexión remota á Rede Corporativa da Xunta de Galicia (VPN) Correo electrónico
110 Comunicación Conexión WiFi á Rede Corporativa da Xunta de Galicia Correo electrónico , Fax
114 Aplicacións e servizos finais Correo electrónico-Eidolocal Correo electrónico
107 Comunicación Liña de conexión á Rede Corporativa da Xunta de Galicia Correo electrónico
115 Servizos de uso común ou básicos eAdministración Rexistro de nomes de dominio Correo electrónico , Fax