Rexistro xeral de contratistas (RXC)

Non dispón do permiso

Acceso ao Rexistro xeral de contratistas da Xunta de Galicia permitindo a consulta e expedición da certificación de inscrición de cada unha das máis de 3000 empresas que constan nel.

Máis información

Para acceder a este servizo é necesario ser persoal dunha entidade local adherida ao convenio e-Administración. Neste caso, o persoal designado deberá solicitar aos usuarios (Alcaldes/as Secretarios/as) ou xestores de usuarios da entidade local, a alta como usuario do portal (nome e contrasinal de acceso a zona privada) e o permiso para acceder ao servizo de Rexistro Xeral de Contratistas. Tanto o alta de usuario como a asignación de permiso é tramitada polos xestores de usuarios de Eidolocal da propie entidade local de xeito automático a través da aplicación de xestión de usuarios habilitada para as EELL no propio Eidolocal.

Data modificación

10/05/2022

Proveedor/Responsable do servizo

Xunta de Galicia / Consellería de Facenda Xunta de Galicia /Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Xestión interna EELL

Beneficiario

Entidades locais

Modo de consumo

Portal web

Tipo de financiación

Gratuíto

Regulado por

Convenio eAdministración

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Requisitos mínimos

1. Ser persoal dunha entidade local adherida ao Convenio e-Administración. 2. Dispoñer dun usuario de EidoLocal que teña asignado o permiso correspondente, "Certificado licitadores".

Descrición proceso

Para acceder a este servizo é necesario ser persoal dunha entidade local adherida ao convenio e-Administración. Neste caso, o persoal designado deberá solicitar aos usuarios (Alcaldes/as Secretarios/as) ou xestores de usuarios da entidade local, a alta como usuario do portal (nome e contrasinal de acceso a zona privada) e o permiso para acceder ao servizo de Rexistro Xeral de Contratistas. Tanto o alta de usuario como a asignación de permiso é tramitada polos xestores de usuarios da entidade local de xeito automático a través da aplicación de xestión de usuarios habilitada para as EELL no propio Eidolocal.

Identificador Tipo de servizo Nome servizo Convenio eAdmon Modalidade solicitude
121 Aplicacións e servizos finais Contratos Públicos de Galicia-Xestión de perfil e concursos (CPG) Correo electrónico
20200 Aplicacións e servizos finais Sistema de licitación electrónica (SILEX) Correo electrónico
20220 Comunicación Sistema electrónico de facturación (SEF) En liña