Repositorio de distinto tipo de contido (normativa, noticias, documentos, enlaces,multimedia, etc) de interés para a administracion local relacionado coa xestión administrativa local e coas TIC.
Identificador Formato Nome Descrición
10094 Documento Guía rápida da Biblioteca Dixital Guía na que se explica brevemente as funcionalidades e contidos da Biblioteca.
Identificador Tipo de servizo Nome servizo Convenio eAdmon Modalidade solicitude
102 Aplicacións e servizos finais Boletin de novas de Eidolocal En liña
Data modificación

27/09/2018

Proveedor/Responsable do servizo

Xunta de Galicia /Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Interacción entre Administracións

Beneficiario

Cidadáns

Modo de consumo

Non aplica

Tipo de financiación

Gratuíto