Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0.0)
Comunicacións telemáticas coa Administración de Xustiza (LexNet)
Datos servizo
Data modificación 01/06/2017
Proveedor/a / responsable do servizo Ministerio de Justicia
Datos contacto dúbidas CAU (Tlf. 881 995 300, Fax. 981 545452, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)
Imaxe do contido Acceso ao servizo
Taxonomía
Descrición

A partires do 1 de xaneiro do 2016 os profesionais da Xustiza e órganos xudiciais estarán obrigados a empregar os sistemas existentes (LexNet) na Administración de Xustiza para a presentación de escritos e documentos, e a realización de actos de comunicación procesual. Lexnet é unha plataforma de intercambio seguro de información entre os órganos xudiciais e os operadores xurídicos que, no seu traballo diario, necesitan intercambiar documentos xudiciais. https://lexnet.justicia.es As Administracións locais están dentro dos colectivos afectados, polo que deben cumprir cos requisitos que se indican de seguido para relacionarse de xeito telemático cos órganos xudiciais.

Máis información

 

Requisitos previos para comezar coas comunicacións telemáticas:

  • Ter preparados os equipos informáticos que vaian utilizar os usuarios LexNet (*).
  • Dispoñer de tarxetas criptográficas cun certificado electrónico recoñecido por Industria e aceptado por LexNet (*).
  • Dotar aos usuarios de escáneres para os casos onde non vaian traballar con documentos electrónicos na súa orixe, e polo tanto deban dixitalizar documentos en formato papel. Estes escáneres deben contar coa funcionalidade de Recoñecemento Óptico de Caracteres (OCR) para que os documentos que se remitan aos Órganos Xudiciais permitan a realización de buscas por contido; tamén deberán estar configurados cunha resolución de 200 puntos por polgada e en branco e negro.

(*) A información detallada de configuración dos postos de traballo e especificacións de certificados electrónicos pódese consultar en http://infolexnet.justicia.es na sección de documentación e preguntas frecuentes.

Solicitude de creación das caixas LexNet:

Para que o Ministerio de Xustiza proceda á alta dun novo colectivo é necesario que se faga baixo petición do mesmo, e para isto deben dirixir unha comunicación mediante correo electrónico á conta cau-periferico@xunta.gal onde recibirán as instrucións precisas para realizar este trámite. Tamén poden contactar co CAU no teléfono 881 995300  para aclarar calquera dúbida sobre o proceso de tramitación das altas

 

Compartir por correo electrónico