Consulta de expedientes Xunta

Non dispón do permiso

Servizo que ofrece a posibilidade de consultar o estado actual dun expediente administrativo tramitado a instancia de parte ante a Xunta de Galicia.

Data modificación

27/05/2020

Proveedor/Responsable do servizo

Xunta de Galicia

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Xestión interna EELL

Beneficiario

Traballadores/as

Modo de consumo

Portal web

Tipo de financiación

Gratuíto

Regulado por

ORDE do 30 de xaneiro de 2015 pola que se regula o Rexistro de títulos habilitantes para prestar servizos de taxi na Comunidade Autónoma de Galicia.

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Requisitos mínimos

1. Ser persoal dunha entidade local adherida ao Convenio e-Administración. 2. Dispoñer dun usuario de Eido Local que teña asignado o permiso correspondente a "Consulta expedientes"

Descrición proceso

Para acceder a este servizo é necesario ser persoal dunha entidade local adherida ao convenio e-Administración. Neste caso, o persoal designado deberá solicitar aos usuarios (Alcaldes/as Secretarios/as) ou xestores de usuarios da entidade local, a alta como usuario do portal (nome e contrasinal de acceso a zona privada) e o permiso para acceder ao servizo de consulta de expedientes. Tanto o alta de usuario como a asignación de permiso é tramitada polos xestores de usuarios da entidade local de xeito automático a través da aplicación de xestión de usuarios habilitada para as EELL no propio Eidolocal.