Non dispón do permiso
Servizo que ofrece a posibilidade de consultar o estado actual dun expediente administrativo tramitado a instancia de parte ante a Xunta de Galicia.
Data modificación

27/05/2020

Proveedor/Responsable do servizo

Xunta de Galicia

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Xestión interna EELL

Beneficiario

Traballadores/as

Modo de consumo

Portal web

Tipo de financiación

Gratuíto

Regulado por

ORDE do 30 de xaneiro de 2015 pola que se regula o Rexistro de títulos habilitantes para prestar servizos de taxi na Comunidade Autónoma de Galicia.