Envíos Xunta - Buzón saída

Non dispón do permiso

Aplicación web que permite que unha entidade local poida remitir a través de internet unha serie de documentos (actas de plenos e xuntas de goberno, decretos,...) á determinadas unidades administrativas da Xunta de Galicia (actualmente á Dirección Xeral de Administración Local).

Data modificación

20/04/2018

Proveedor/Responsable do servizo

Xunta de Galicia /Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e Dirección Xeral de Administración Local

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Interacción entre Administracións

Beneficiario

Entidades locais, Presidentes/as, Alcaldes/esas, Interventores/as, Secretarios/as, Empregados públicos

Modo de consumo

Non aplica

Tipo de financiación

Gratuíto

Convenios

Convenio eAdministración

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)