Non dispón do permiso

Aplicación web que permite que unha entidade local poida remitir electrónicamente (a través de internet) unha serie de documentos (actas de plenos, comisións e xuntas de goberno, autorizacións municipais, cadros de persoal, liquidacións, orzamentos, contas, decretos, resolucións, ordenanzas...) á determinadas unidades administrativas da Xunta de Galicia (actualmente só habilitados envíos á Dirección Xeral de Administración Local).

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Data modificación

01/02/2024

Proveedor/Responsable do servizo

Xunta de Galicia /Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e Dirección Xeral de Administración Local

Tipo de uso

Interacción entre Administracións

Beneficiario

Entidades locais, Presidentes/as, Alcaldes/esas, Interventores/as, Secretarios/as, Empregados públicos

Modo de consumo

Portal web

Tipo de financiación

Gratuíto

Regulado por

Convenio eAdministración