Recopilación das ofertas de emprego da Administración Local das catro provincias galegas, publicadas nos boletíns oficiais da comunidade autónoma (BOP e DOG) e no do Estado (BOE), poñendo á disposición dos cidadáns a información existente sobre cada unha delas.
Identificador Tipo de servizo Nome servizo Convenio eAdmon Modalidade solicitude
100 Aplicacións e servizos finais Guia local Presencial , Fax
Data modificación

27/09/2018

Proveedor/Responsable do servizo

Xunta de Galicia /A Presidencia/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Interacción entre Administracións

Beneficiario

Cidadáns, Entidades locais, Presidentes/as, Alcaldes/esas, Interventores/as, Secretarios/as, Empregados públicos, Outras administracións

Modo de consumo

Portal web

Tipo de financiación

Gratuíto