eAdmon Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 4 de 5 (4.67)
Directorio telefónico da Xunta de Galicia
Datos servizo
Data modificación 18/05/2016
Proveedor/a / responsable do servizo Xunta de Galicia
Datos contacto dúbidas CAU (Tlf. 881 995 300, Fax. 981 545452, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)
Imaxe do contido
No dispon do permiso
Taxonomía
Asociado / vinculado a
Convenio eAdministración
Descrición

Servizo que permite a consulta, por organigrama despregable ou por búsca directa, dos teléfonos e enderezos das unidades e persoal da Xunta de Galicia

Información subscrición
Requisitos mínimos

1. Ser persoal dunha entidade local adherida ao Convenio e-Administración 2. Estar dado de alta como usuario do Portal EidoLocal 3. Acceder dende un equipo integrado/conectado á rede da Xunta de Galicia.

Descrición proceso

Para acceder a este servizo é necesario ser persoal dunha entidade local adherida ao convenio e-Administración e solicitar ao/á Alcalde/sa, Secretario/a ou xestor de usuarios da EELL no portal EidoLocal, a alta como usuario (nome e contrasinal ) no portal. Unha vez logado no portal xa dispondrá de permiso para acceder ao Directorio Telefónico da Xunta. Os usuarios só poderán acceder ao directorio telefónico a través dun equipo que estea conectado á rede da Xunta.

Compartir por correo electrónico