Directorio telefónico da Xunta de Galicia

Non dispón do permiso

Servizo que permite a consulta, por organigrama despregable ou por búsca directa, dos teléfonos e enderezos das unidades e persoal da Xunta de Galicia

Data modificación

27/09/2018

Proveedor/Responsable do servizo

Xunta de Galicia

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Xestión interna EELL

Beneficiario

Empregados públicos

Modo de consumo

Non aplica

Tipo de financiación

Gratuíto

Regulado por

Convenio eAdministración

Requisitos mínimos

1. Ser persoal dunha entidade local adherida ao Convenio e-Administración 2. Estar dado de alta como usuario do Portal EidoLocal 3. Acceder dende un equipo integrado/conectado á rede da Xunta de Galicia.

Descrición proceso

Para acceder a este servizo é necesario ser persoal dunha entidade local adherida ao convenio e-Administración e solicitar ao/á Alcalde/sa, Secretario/a ou xestor de usuarios da EELL no portal EidoLocal, a alta como usuario (nome e contrasinal ) no portal. Unha vez logado no portal xa dispondrá de permiso para acceder ao Directorio Telefónico da Xunta. Os usuarios só poderán acceder ao directorio telefónico a través dun equipo que estea conectado á rede da Xunta.