Non dispón do permiso
Servizo que permite a consulta, por organigrama despregable ou por búsca directa, dos teléfonos e enderezos das unidades e persoal da Xunta de Galicia
Data modificación

27/09/2018

Proveedor/Responsable do servizo

Xunta de Galicia

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Xestión interna EELL

Beneficiario

Empregados públicos

Modo de consumo

Non aplica

Tipo de financiación

Gratuíto

Regulado por

Convenio eAdministración