Non dispón do permiso

Servizo que permite a consulta, por organigrama despregable ou por búsca directa, dos teléfonos e enderezos das unidades e persoal da Xunta de Galicia

O persoal dunha entidade local para poder acceder ao directorio telefónico da Xunta deberá dispoñer de:

- Usuario de acceso á área privada do portal Eidolocal

- Acceder dende un ordenador integrado na Rede Corporativa da Xunta.

CONTACTO PARA DÚBIDAS OU INCIDENCIAS CO SERVIZO

Para calquera dúbida técnica ou incidencia co servizo, pode contactar co CAU a través do teléfono 881995300 ou no correo electrónico cau-periferico@xunta.gal.

Para calquera outro tipo de dúbidas non técnicas sobre este servizo pode contactar coa oficina eConcellos a través do teléfono 981957595 ou no correo electrónico oficina.econcellos@xunta.gal

Data modificación

26/07/2023

Proveedor/Responsable do servizo

Xunta de Galicia

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Xestión interna EELL

Beneficiario

Empregados públicos

Modo de consumo

Non aplica

Tipo de financiación

Gratuíto

Regulado por

Convenio eAdministración