Liña de conexión á Rede Corporativa da Xunta de Galicia

Acceso á Rede Corporativa da Xunta de Galicia e os seus servizos, poñendo á disposición dos concellos unha canle segura e de alta capacidade que permite a interconexión das AAPP galegas e destas coa Rede de Comunicacións das Administracións Públicas españolas

Data modificación

24/10/2018

Proveedor/Responsable do servizo

Xunta de Galicia /Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Xestión interna EELL

Beneficiario

Entidades locais

Modo de consumo

Non aplica

Tipo de financiación

Gratuíto

Convenios

Convenio eAdministración

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 981 545288, correo electrónico: cau@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Requisitos mínimos

1. Ser unha entidade local adherida ao Convenio e-Administración. 2. Presentar o formulario correspondente debidamente cumprimentado e asinado polo Alcalde/Presidente da entidade local.

Descrición proceso

Para dispoñer deste servizo a entidade local adherida ao convenio e-Administración deberá cumprimentar o modelo de solicitude correspondente accesible nesta mesma opción para usuarios logados no portal e remitilo vía correo electrónico ao CAU que xestionará a petición da liña de conexión á Rede Corporativa da Xunta

Identificador Formato Nome Descrición
1631 Documento Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Pr... O Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Fegamp para o desenvolvemento da a...
Identificador Tipo de servizo Nome servizo Convenio eAdmon Modalidad solicitud
113 Comunicación Interoperabilidade A Rede SARA e os seus servizos Correo electrónico
112 Comunicación Apertura/peche portos cara ao exterior da Rede Corporativa da Xunta de Galicia Correo electrónico
111 Comunicación Compra ou préstamo de equipamento de comunicacións Correo electrónico
109 Comunicación Conexión remota á Rede Corporativa da Xunta de Galicia (VPN) Correo electrónico
114 Aplicacións e servizos finais Correo electrónico-Eidolocal Correo electrónico
108 Comunicación Internet/ Direccionamento IP Correo electrónico