Asesoramento eAdministración a EELL (Oficina eConcellos)

Servizo de apoio e asesoramento ás entidades locais no desenvolvemento das tecnoloxías e na promoción de proxectos de modernización no eido da eAdministración proporcionado pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) a través da Oficina eConcellos.

Máis información

A Xunta de Galicia está a intensificar o desenvolvemento de iniciativas, proxectos e servizos para o impulso da modernización das EELL. Este aumento de actividade deriva na necesidade de contar cun servizo que, dentro do ámbito da eAdministración:

  • Coordine as iniciativas, proxectos e actividades que se están a desenvolver desde a Xunta de Galicia, aliñándoos coa súa estratexia TIC.
  • Xestione e controle os servizos que se están a prestar desde a Xunta de Galicia ás EELL
  • Identifique novas necesidades e defina novos servizos de interese para as EELL.

 

Con fin de dar este servizo e de poñer a disposición dos concellos de Galicia unha oficina técnica de apoio e asesoramento no desenvolvemento das tecnoloxías e a promoción de proxectos de modernización no eido da eAdministración, nace a Oficina eConcellos, iniciativa promovida pola Xunta de Galicia e liderada pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

Dende a Amtega, a través da Oficina eConcellos, quérese impulsar unha acción coordinada entre a Xunta de Galicia e as entidades locais, como elemento fundamental para facilitar a incorporación de solucións tecnolóxicas desenvolvidas pola Xunta de Galicia ou por outras Administracións (por exemplo, Administración Xeral do Estado), no eido da Administración Electrónica, realizandose as seguintes actividades:

  • Apoio e asesoramento aos concellos no marco dos proxectos e actuacións de índole autonómico relacionadas co desenvolvemento da Administración electrónica.
  • Asesorar ás entidades locais no impulso de iniciativas orientadas á aplicación das novas tecnoloxías no eido da administración pública.
  • Identificar e informar sobre necesidades comúns de administracións locais no desenvolvemento dos seus sistemas e infraestruturas tecnolóxicas.
  • Coordinación de accións que involucren á Xunta e aos concellos para o desenvolvemento da eAdministración.
  • Contribuir ao cumprimento da normativa vixente sobre o uso das tecnoloxías da información e comunicación nas entidades locais galegas.

 

A Oficina eConcellos está á disposición das entidades locais para a resolución de dúbidas e para proporcionar asesoramento naqueles temas relacionados coa administración electrónica, tanto por correo electrónico como telefónicamente:

 

 

Data modificación

13/05/2020

Proveedor/Responsable do servizo

Xunta de Galicia /Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Datos contacto dúbidas

Oficina eConcellos (Tlf. 981 957595, correo electrónico: oficina.econcellos@xunta.gal, horario: 9:00-15:00h. L-V)

Tipo de uso

Xestión interna EELL

Beneficiario

Entidades locais

Modo de consumo

Non aplica

Tipo de financiación

Gratuíto

Regulado por

Convenio eAdministración

Datos contacto dúbidas

Oficina eConcellos (Tlf. 981 957595, correo electrónico: oficina.econcellos@xunta.gal, horario: 9:00-15:00h. L-V)

Requisitos mínimos

Ser unha entidade local adherida ao Convenio e-Administración

Descrición proceso

Todas as entidades locais adheridas ao Convenio e-Administración dispoñen deste servizo de asesoramento por defecto sen necesidade de realizar solicitude específica do servizo.

Identificador Formato Nome Descrición
20550 Enlace Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Fegamp para o desenvolvemento da adm... O Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Fegamp para o desenvolvemento da a...
Identificador Tipo de servizo Nome servizo Convenio eAdmon Modalidade solicitude
139 Soporte técnico e asesoramento Soporte técnico a EELL (CAU) En liña , Teléfono