eAdmon Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 4 de 5 (4.0)
Asesoramento eAdministración a EELL (Oficina eConcellos)
Datos servizo
Data modificación 01/06/2017
Proveedor/a / responsable do servizo Xunta de Galicia /Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Datos contacto dúbidas Oficina eConcellos (Tlf. 981 957595, correo electrónico: oficina.econcellos@xunta.gal, horario: 9:00-15:00h. L-V)
Taxonomía
Asociado / vinculado a
Convenio eAdministración
Descrición

Oficina eConcellos: oficina técnica de apoio e asesoramento ás entidades locais no desenvolvemento das tecnoloxías e a promoción de proxectos de modernización no eido da eAdministración.

Máis información

A Xunta de Galicia está a intensificar o desenvolvemento de iniciativas, proxectos e servizos para o impulso da modernización das EELL. Este aumento de actividade deriva na necesidade de contar cun servizo que:

 • Coordine as iniciativas, proxectos e actividades que se están a desenvolver desde a Xunta de Galicia, aliñándoos coa súa estratexia TIC.
 • Xestione e controle os servizos que se están a prestar
 • Identifique novas necesidades e defina novos servizos de interese para as EELL.

Con este fin, nace a Oficina eConcellos, iniciativa promovida pola Xunta de Galicia e liderada pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia co ánimo de poñer a disposición dos concellos de Galicia unha oficina técnica de apoio e asesoramento no desenvolvemento das tecnoloxías e a promoción de proxectos de modernización no eido da eAdministración.

A Oficina eConcellos está á disposición das entidades locais para a resolución de dúbidas e para proporcionar asesoramento naqueles temas relacionados coa administración electrónica, tanto por correo electrónico como telefónicamente:

 

Correo electrónico: oficina.econcellos@xunta.gal

Teléfono: 981 95 75 95

Horario: de 9h a 15 h de L-V

 

Tanto no correo como no teléfono facilítanse os seguintes servizos:

 • Asesoramento e apoio para a implantación de plans de mellora ou modernización administrativa e proxectos deimplantación da eAdministración nas entidades locais galegas.
 • Información sobre actividades divulgativas e formativas para os concellos
 • Asesoramento sobre os servizos do catálogo do Convenio de eAdministración.
 • Atención a dúbidas e asesoramento en materia de eAdministración nas EELL.
 • Soporte e asesoramento de actuacións e proxectos autonómicos relacionados co desenvolvemento da Administración electrónica, de interese para as EELL.
 • Asesorar sobre a normativa vixente sobre o uso das TICs nas EELL para o seu cumprimento

Dende a Oficina eConcellos, quérese impulsar unha acción coordinada entre a Xunta de Galicia e as entidades locais, como elemento fundamental para acelerar a incorporación das tecnoloxías da información e comunicación aos concellos de Galicia, realizando para elo as seguintes actividades:

 • Soporte e asesoramento aos concellos no marco dos proxectos e actuacións de índole autonómico relacionadas co desenvolvemento da Administración electrónica.
 • Asesorar ás entidades locais no impulso de iniciativas orientadas á aplicación das novas tecnoloxías no eido da administración pública.
 • Identificar e informar sobre necesidades comúns de administracións locais no desenvolvemento dos seus sistemas e infraestruturas tecnolóxicas
 • Coordinación de accións que involucren á Xunta e aos concellos para o desenvolvemento da eAdministración.
 • Contribuir ao cumprimento da normativa vixente sobre o uso das tecnoloxías da información e comunicación nas entidades locais galegas
Información subscrición
Datos contacto dúbidas Oficina eConcellos (Tlf. 981 957595, correo electrónico: oficina.econcellos@xunta.gal, horario: 9:00-15:00h. L-V)
Requisitos mínimos

Ser unha entidade local adherida ao Convenio e-Administración

Descrición proceso

Todas as entidades locais adheridas ao Convenio e-Administración dispoñen deste servizo de asesoramento.

Servizos relacionados
Identificador Tipo de servizo Nome Servizo Convenio eAdmin Modalidade solicitude
139 Soporte técnico e asesoramento Soporte tecnico a EELL (CAU) Correo electrónico , Teléfono , En liña
Compartir por correo electrónico