Asesoramento eAdministración a EELL (Oficina eConcellos)

Oficina eConcellos: oficina técnica de apoio e asesoramento ás entidades locais no desenvolvemento das tecnoloxías e a promoción de proxectos de modernización no eido da eAdministración.

Máis información

A Xunta de Galicia está a intensificar o desenvolvemento de iniciativas, proxectos e servizos para o impulso da modernización das EELL. Este aumento de actividade deriva na necesidade de contar cun servizo que:

 • Coordine as iniciativas, proxectos e actividades que se están a desenvolver desde a Xunta de Galicia, aliñándoos coa súa estratexia TIC.
 • Xestione e controle os servizos que se están a prestar
 • Identifique novas necesidades e defina novos servizos de interese para as EELL.

Con este fin, nace a Oficina eConcellos, iniciativa promovida pola Xunta de Galicia e liderada pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia co ánimo de poñer a disposición dos concellos de Galicia unha oficina técnica de apoio e asesoramento no desenvolvemento das tecnoloxías e a promoción de proxectos de modernización no eido da eAdministración.

A Oficina eConcellos está á disposición das entidades locais para a resolución de dúbidas e para proporcionar asesoramento naqueles temas relacionados coa administración electrónica, tanto por correo electrónico como telefónicamente:

 

Correo electrónico: oficina.econcellos@xunta.gal

Teléfono: 981 95 75 95

Horario: de 9h a 15 h de L-V

 

Tanto no correo como no teléfono facilítanse os seguintes servizos:

 • Asesoramento e apoio para a implantación de plans de mellora ou modernización administrativa e proxectos deimplantación da eAdministración nas entidades locais galegas.
 • Información sobre actividades divulgativas e formativas para os concellos
 • Asesoramento sobre os servizos do catálogo do Convenio de eAdministración.
 • Atención a dúbidas e asesoramento en materia de eAdministración nas EELL.
 • Soporte e asesoramento de actuacións e proxectos autonómicos relacionados co desenvolvemento da Administración electrónica, de interese para as EELL.
 • Asesorar sobre a normativa vixente sobre o uso das TICs nas EELL para o seu cumprimento

Dende a Oficina eConcellos, quérese impulsar unha acción coordinada entre a Xunta de Galicia e as entidades locais, como elemento fundamental para acelerar a incorporación das tecnoloxías da información e comunicación aos concellos de Galicia, realizando para elo as seguintes actividades:

 • Soporte e asesoramento aos concellos no marco dos proxectos e actuacións de índole autonómico relacionadas co desenvolvemento da Administración electrónica.
 • Asesorar ás entidades locais no impulso de iniciativas orientadas á aplicación das novas tecnoloxías no eido da administración pública.
 • Identificar e informar sobre necesidades comúns de administracións locais no desenvolvemento dos seus sistemas e infraestruturas tecnolóxicas
 • Coordinación de accións que involucren á Xunta e aos concellos para o desenvolvemento da eAdministración.
 • Contribuir ao cumprimento da normativa vixente sobre o uso das tecnoloxías da información e comunicación nas entidades locais galegas
Data modificación

30/05/2018

Proveedor/Responsable do servizo

Xunta de Galicia /Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Datos contacto dúbidas

Oficina eConcellos (Tlf. 981 957595, correo electrónico: oficina.econcellos@xunta.gal, horario: 9:00-15:00h. L-V)

Tipo de uso

Xestión interna EELL

Beneficiario

Entidades locais

Modo de consumo

Non aplica

Tipo de financiación

Gratuíto

Convenios

Convenio eAdministración

Datos contacto dúbidas

Oficina eConcellos (Tlf. 981 957595, correo electrónico: oficina.econcellos@xunta.gal, horario: 9:00-15:00h. L-V)

Requisitos mínimos

Ser unha entidade local adherida ao Convenio e-Administración

Descrición proceso

Todas as entidades locais adheridas ao Convenio e-Administración dispoñen deste servizo de asesoramento por defecto sen necesidade de realizar solicitude específica do servizo.

Identificador Formato Nome Descrición
20550 Enlace Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Fegamp para o desenvolvemento da adm... O Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Fegamp para o desenvolvemento da a...
Identificador Tipo de servizo Nome servizo Convenio eAdmon Modalidad solicitud
139 Soporte técnico e asesoramento Soporte técnico a EELL (CAU) Correo electrónico , Teléfono , En liña