Guía local-Mantemento datos da entidade local

A través deste servizo as entidades locais poden realizar o mantemento de parte da información (nº concelleiros, páxina web, corporación, goberno municipal, áreas, servizos de eAdministración,...) que figura na ficha da Guia Local de Eidolocal correspondente á súa entidade local.

Data modificación

03/10/2018

Proveedor/Responsable do servizo

Xunta de Galicia /Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e Dirección Xeral de Administración Local

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Xestión interna EELL

Beneficiario

Entidades locais, Presidentes/as, Alcaldes/esas, Interventores/as, Secretarios/as

Modo de consumo

Portal web

Tipo de financiación

Gratuíto

Regulado por

Convenio eAdministración

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Requisitos mínimos

1. Ser persoal dunha entidade local adherida ao Convenio e-Administración. 2. O usuario que vai manter os datos da entidade local na Guia Local debe estar dado de alta no portal Eidolocal. 3. O usuario que vai manter os datos da entidade local na Guia local, debe ter asignado o permiso correspondente de "Mantemento datos entidade local".

Descrición proceso

Para acceder a este servizo é necesario ser persoal dunha entidade local adherida ao convenio e-Administración. Neste caso, o persoal designado para realizar o mantemento dos datos da entidade local na Guia Local deberá solicitar ao Alcalde/sa Secretario/a ou xestor de usuarios da EELL no EidoLocal , a alta como usuario do portal (nome e contrasinal de acceso a zona privada) e o permiso para ter acceso ao servizo de "Mantemento datos entidade local. Tanto o alta de usuario como a asignación de permiso é tramitada polos xestores de usuarios da entidade local de xeito automático a través da aplicación de xestión de usuarios habilitada para as EELL no portal. Unha vez o usuario dispoña do permiso poderá realizar o mantemento dos datos da súa entidade local na Guia Local a través da opción da parte privada do portal "Meu Eido" -"A miña entidade"

Identificador Formato Nome Descrición
10001 Documento Guía rápida da Guía Local Guía na que se describen as principais funcionalidades do espazo da Guía local tales como ...
Identificador Tipo de servizo Nome servizo Convenio eAdmon Modalidade solicitude
103 Aplicacións e servizos finais Emprego local En liña
100 Aplicacións e servizos finais Guia local Fax , Presencial
104 Aplicacións e servizos finais Heraldica das entidades locais de Galicia En liña