eAdmon Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0.0)
Traductor automático GAIO
Datos servizo
Data modificación 01/06/2017
Proveedor/a / responsable do servizo Xunta de Galicia / Cultura, Educación e Ordenación Universitaria/ Secretaría xeral de Politica Lingüística Xunta de Galicia/Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Datos contacto dúbidas CAU (Tlf. 881 995 300, Fax. 981 545452, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)
Imaxe do contido
No dispon do permiso
Taxonomía
Asociado / vinculado a
Convenio eAdministración
Descrición

Tradutor automático de textos, documentos e páxinas web a disposición das entidades locais de Galicia que permite facer traducións entre galego e castelán en ambos sentidos, ao igual que entre galego e portugués.

Máis información

GAIO é unha ferramenta WEB que presenta tres opcións:

 1. Tradución de documentos nos formatos máis habituais (DOC, DOCX, PPTX, XLSX, ODT, ODS, ODP, PDF, HTML, XML e TXT).
 2. Tradución de texto plano introducido no frontal da propia aplicación, cun tamaño máximo de 10.000 caracteres.
 3. Tradución de páxinas web, que ofrece como resultado unha páxina a través da que podemos navegar.

Nos tres casos é posible seleccionar que o programa marque ou non con asterisco as palabras descoñecidas.

Tradución vía correo electrónico

Pode obter traducións automáticas de documentos a través do correo electrónico. Envíe desde unha conta corporativa como anexo o documento a traducir (nos formatos indicados arriba e cun tamaño máximo de 15 MB) e recibirá no seu correo o documento traducido. Na tradución por correo electrónico non se marcan con asterisco as palabras descoñecidas. Os enderezos de envío son:

 • Galego-castelán: traducion.gl-es@xunta.gal
 • Castelán-galego: traducion.es-gl@xunta.gal
 • Galego-portugués: traducion.gl-pt@xunta.gal
 • Portugués-galego: traducion.pt-gl@xunta.gal

Consellos para obter mellores resultados na tradución:

 • Antes de traducir, revisar o texto orixinal ou pásarlle un corrector para identificar erros ortográficos ou estranxeirismos pouco comúns.
 • Empregar frases curtas e simples nos textos.
 • Coidar a puntuación e a sintaxe.
 • Evitar expresións coloquiais.
 • Revisar sempre o resultado da tradución para localizar erros e mellorar o texto.

Complementos (plugins)

Desde o apartado “Descargas” existente en GAIO é posible obter complementos para a integración de Gaio nos navegadores Chrome e Firefox, en ambos casos en contornos de Windows ou Linux, e para o procesador de textos Microsoft Word. Estes plugins permiten facer traducións de páxinas web desde o propio navegador e traducións de textos sen saír do procesador. Nese mesmo apartado de “Descargas” atópanse manuais para a instalación dos complementos.

Axuda, preguntas frecuentes e suxestións.

O portal de Gaio conta cunha páxina de “Preguntas frecuentes”, na que se resolven as dúbidas máis habituais, e un manual na sección “Axuda”. Se a persoa usuaria localiza traducións incorrectas ou mellorables, pode suxerir a súa modificación a través do formulario de “Suxestións”.

Integración do servizo Gaio coas plataformas de entidades locais.

As entidades locais poden solicitar a integración das súas plataformas cos servizos web de tradución de GAIO, solicitándoo previamente mediante unha solicitude dirixida ao CAU dispoñible nesta mesma páxina no apartado "Contido relacionado".

Información subscrición
Datos contacto dúbidas CAU (Tlf. 881 995 300, Fax. 981 545452, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)
Requisitos mínimos

1. Ser persoal dunha entidade local adherida ao Convenio e-Administración 2. Estar dado de alta como usuario do Portal Eido Local

Descrición proceso

Para acceder ao servizo GAIO a través de Eidolocal é necesario estar logeado no portal. En caso de non dispoñer de usuario de Eidolocal deberá solicitar aos usuarios Alcalde/sa ou Secretario/a ou aos xestores de usuarios da súa entidade local a alta como usuario do portal (nome e contrasinal). Para solicitar a integración cos servizos web de tradución de GAIO deberase cumplimentar e asinar a solicitude dispoñible no apartado "Contido relacionado" desta mesma páxina e remitila ao CAU.

Contido relacionado
Identificador Formato Nome Descrición
10086 Documento Guía de integración de servizo GAIO para entidades locais. Guía de integración de servizo GAIO para entidades locais.
10085 Documento Solicitude de integración de servizos web de tradución GAIO Solicitude de alta e de baixa de integración de servizos web de tradución GAIO por parte d...
Servizos relacionados
Identificador Tipo de servizo Nome Servizo Convenio eAdmin Modalidade solicitude
128 Aplicacións e servizos finais Diccionario xurídico galego En liña
132 Aplicacións e servizos finais Toponimia oficial - Nomenclátor de Galicia
Compartir por correo electrónico