Non dispón do permiso

Tradutor automático de textos, documentos e páxinas web a disposición das entidades locais de Galicia que permite facer traducións entre galego e castelán en ambos sentidos, ao igual que entre galego e portugués.

GAIO é unha ferramenta WEB que presenta tres opcións:

 1. Tradución de documentos nos formatos máis habituais (DOC, DOCX, PPTX, XLSX, ODT, ODS, ODP, PDF, HTML, XML e TXT).
 2. Tradución de texto plano introducido no frontal da propia aplicación, cun tamaño máximo de 10.000 caracteres.
 3. Tradución de páxinas web, que ofrece como resultado unha páxina a través da que podemos navegar.

Nos tres casos é posible seleccionar que o programa marque ou non con asterisco as palabras descoñecidas.

Tradución vía correo electrónico

Pode obter traducións automáticas de documentos a través do correo electrónico. Envíe desde unha conta corporativa como anexo o documento a traducir (nos formatos indicados arriba e cun tamaño máximo de 15 MB) e recibirá no seu correo o documento traducido. Na tradución por correo electrónico non se marcan con asterisco as palabras descoñecidas. Os enderezos de envío son:

 • Galego-castelán: traducion.gl-es@xunta.gal
 • Castelán-galego: traducion.es-gl@xunta.gal
 • Galego-portugués: traducion.gl-pt@xunta.gal
 • Portugués-galego: traducion.pt-gl@xunta.gal

Consellos para obter mellores resultados na tradución:

 • Antes de traducir, revisar o texto orixinal ou pásarlle un corrector para identificar erros ortográficos ou estranxeirismos pouco comúns.
 • Empregar frases curtas e simples nos textos.
 • Coidar a puntuación e a sintaxe.
 • Evitar expresións coloquiais.
 • Revisar sempre o resultado da tradución para localizar erros e mellorar o texto.

Complementos (plugins)

Desde o apartado “Descargas” existente en GAIO é posible obter complementos para a integración de Gaio nos navegadores Chrome e Firefox, en ambos casos en contornos de Windows ou Linux, e para o procesador de textos Microsoft Word. Estes plugins permiten facer traducións de páxinas web desde o propio navegador e traducións de textos sen saír do procesador. Nese mesmo apartado de “Descargas” atópanse manuais para a instalación dos complementos.

Axuda, preguntas frecuentes e suxestións.

O portal de Gaio conta cunha páxina de “Preguntas frecuentes”, na que se resolven as dúbidas máis habituais, e un manual na sección “Axuda”. Se a persoa usuaria localiza traducións incorrectas ou mellorables, pode suxerir a súa modificación a través do formulario de “Suxestións”.

Integración do servizo Gaio coas plataformas de entidades locais.

As entidades locais poden solicitar a integración das súas plataformas cos servizos web de tradución de GAIO, solicitándoo previamente mediante unha solicitude dirixida ao CAU dispoñible nesta mesma páxina no apartado "Contido relacionado".

Identificador Formato Nome Descrición
10085 Documento Solicitude de integración de servizos web de tradución GAIO Solicitude de alta e de baixa de integración de servizos web de tradución GAIO por parte d...
10086 Documento Guía de integración de servizo GAIO para entidades locais. Guía de integración de servizo GAIO para entidades locais.
Identificador Tipo de servizo Nome servizo Convenio eAdmon Modalidade solicitude
128 Aplicacións e servizos finais Dicionario xurídico galego En liña
132 Aplicacións e servizos finais Toponimia oficial - Nomenclátor de Galicia En liña

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Data modificación

01/02/2024

Proveedor/Responsable do servizo

Xunta de Galicia / Cultura, Educación e Ordenación Universitaria/ Secretaría xeral de Politica Lingüística Xunta de Galicia/Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Tipo de uso

Interacción entre Administracións

Beneficiario

Entidades locais

Modo de consumo

Portal web, Aplicación consumidora

Tipo de financiación

Gratuíto

Regulado por

Convenio eAdministración