Plataforma de Contratos Públicos de Galicia-Xestión de perfil e concursos (PcPG)

Non dispón do permiso

Aplicación web que facilita que unha entidade local poida manter os datos do seu perfil como contratante e publicar e xestionar os seus procedementos de contratación na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia (PCPG).

Máis información

Os usuarios que accedan á Plataforma de Contratos Públicos de Galicia (PCPG) disporán dunha opción dende a que poderán insertar, publicar, modificar ou borrar procedementos de contratación da propia entidade local.

Data modificación

13/03/2018

Proveedor/Responsable do servizo

Xunta de Galicia / Consellería de Facenda Xunta de Galicia /Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, Fax. 981 545452, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Xestión interna EELL

Beneficiario

Cidadáns, Entidades locais, Presidentes/as, Alcaldes/esas, Interventores/as, Secretarios/as, Empregados públicos, Outras administracións

Modo de consumo

Portal web

Tipo de financiación

Gratuíto

Convenios

Convenio eAdministración

Datos contacto suscrición

CAU (Tlf. 881 995 300, Fax. 981 545452, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Datos contacto dúbidas

CAU (Tlf. 881 995 300, Fax. 981 545452, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Requisitos mínimos

1. Alta de perfil da EELL na plataforma de contratación 2. Alta/s do/s usuario/s da entidade 3. Ser persoal dunha entidade local adherida ao Convenio e-Administración 4. Alta de usuario do Portal Eido Local 5. Disponer no perfil de usuario de Eidolocal do permiso correspondente da Plataforma de Contratación 6. Certificado dixital clase 2CA da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda, Camerfirma ou DNI-e.

Descrición proceso

Para acceder ao servizo, previamente a entidade local debe estar dada de alta na plataforma de contratación para o que deberá cumprimentar a " solicitude de alta do perfil do contratante" dispoñible na opción de "Contido relacionado" desta mesma ficha do servizo na parte privada de EidoLocal e deberase solicitar "a/s alta/s do/s usuario/s da entidade na PcPG" remitindo as solicitudes vía fax ou correo ao CAU (cau-periferico@xunta.gal). Para acceder a Plataforma de contratación desde a zona privada do portal é necesario ser persoal dunha entidade local adherida ao convenio e-Administración. Neste caso, o persoal designado deberá solicitar aos super usuarios (Alcaldes/as Secretarios/as) ou xestores de usuarios da EELL , a alta como usuario do portal (nome e contrasinal de acceso á zona privada) e o permiso para ter acceso ao servizo de xestión da Platafoma de contratos. O/s usuario/s que vaia/n levar este mantemento e xestión dos contratos da entidade local deberá/n dispoñer dun Certificado Dixital Clase 2 CA persoal da Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, Camerfirma ou DNI-e.

Identificador Tipo de servicio Nome servizo Convenio eAdmon Modalidad solicitud
20000 Aplicacións e servizos finais LeAL-Plataforma de licitación electrónica da Administración Local de Galicia Correo electrónico , Teléfono
120 Aplicacións e servizos finais Rexistro xeral de contratistas Fax , Correo electrónico