Ficha biblioteca

Enlace Resolución do 27 de marzo de 2014, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se publican as bases que rexen a convocatoria de concurso ordinario de méritos para a provisión de postos de traballo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional.
Avisar de errores Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contenido
Información general
Fecha modificación18/10/2018 FuenteDOG
Taxonomía
TemasAdministración pública, Administración local, Empleo Tipo de contenidoNormativa ColectivosPresidentes/as, Alcaldes/as, Interventores/as, Secretarios/as OrganizacionesVicepresidencia e Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Dirección Xeral de Administración Local (DXAL) Ámbitos geográficosGalicia
Descripción Esta resolución ten por obxecto dar publicidade á convocatoria do concurso ordinario de Galicia de traslados para a provisión dos postos de traballo reservados a persoal funcionario con habilitación de carácter nacional vacantes nas entidades locais, de conformidade coas bases comúns polas cales se debe rexer o concurso, que se publican no anexo I, e a relación de bases, méritos autonómicos, méritos específicos e comisións avaliadoras aprobados por cada unha das corporacións locais que se mencionan no anexo II
Detalles contenido
Enlace Acceso al contenido
Valorar:
Compartir contenido