Ficha biblioteca

Documento Relación de candidatos que deben realizar a proba eliminatoria de galego ao participar no concurso unitario de traslados para a provisión de postos de traballo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal
Avisar de errores Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contenido
Información general
Fecha publicación26/06/2014 FuenteDirección Xeral de Administración Local
Taxonomía
TemasAdministración pública, Administración local, Empleo Tipo de contenidoNormativa ColectivosPresidentes/as, Alcaldes/as, Interventores/as, Secretarios/as OrganizacionesVicepresidencia e Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Dirección Xeral de Administración Local (DXAL) Ámbitos geográficosGalicia
Descripción Resolución de 6 de febreiro de 2014 da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se aproba a relación de candidatos que deben realizar a proba eliminatoria de galego ao participar no concurso unitario de traslados para a provisión de postos de traballo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal (BOE nº 274, do 15 de novembro de 2013) e non acreditar o coñecemento do galego
Detalles contenido
FormatoPDF (Portable Document Format)
Valorar:
Compartir contenido