Ficha biblioteca

Documento Documento do Convenio entre a Administración Xeral do Estado (MINHAP) e a Xunta de Galicia para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica
Avisar de errores Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contenido
Información general
Fecha publicación22/06/2015 FuenteAMTEGA, MINHAP
Taxonomía
TemasAdministración electrónica, Interoperabilidad, Administración local, Sociedad de la información, Tecnología y telecomunicaciones Tipo de contenidoConvenios ColectivosEntidades locales OrganizacionesAdministración General del Estado , Modernización e Innovación Tecnolóxica (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia) Ámbitos geográficosNacional
Descripción Texto, publicado no BOE do 9 de decembro de 2013, do convenio entre a Administración Xeral do Estado (MINHAP) e a Xunta de Galicia para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica, que ten como obxecto establecer os termos e condicións xerais para un aproveitamento común das solucións tecnolóxicas básicas de administración electrónica que prestan as partes asinantes en cumprimento da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos. O convenio establece que a Xunta de Galicia facilitará o acceso das Entidades Locais da Comunidade Autónoma de Galicia que estean interesadas nas solucións tecnolóxicas do convenio ou polas que as actualicen ou modifiquen no futuro, mediante a subscrición dun acordo coa Entidade Local que garanta o cumprimento das obrigas establecidas no convenio.
Detalles contenido
FormatoPDF (Portable Document Format)
Valorar:
Enviar