Ficha biblioteca

Enlace Convenio marco entre a Administración Xeral do Estado e a Xunta de Galicia para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán no ámbito territorial de Galicia (Rede 060)
Avisar de errores Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contenido
Información general
Fecha modificación10/10/2018 FuenteDOG
Taxonomía
TemasAdministración pública, Administración local Tipo de contenidoConvenios ColectivosCiudadanos/as, Entidades locales OrganizacionesAdministración General del Estado , Xunta de Galicia Ámbitos geográficosNacional
Descripción Convenio que ten como obxecto acordar a colaboración entre a Administración xeral do Estado e a Administración da Xunta de Galicia para o desenvolvemento das actuacións precisas para establecer progresivamente unha rede de espazos comúns de atención ao cidadán que permita a prestación de servizos integrados de información, orientación,atención e tramitación sobre determinados aspectos da actividade administrativa, coordinando para tal fin o exercicio das competencias das administracións intervenientes.
Detalles contenido
Enlace Acceso al contenido
Valorar:
Compartir contenido