Ficha biblioteca

Documento Cuestións conflitivas na implementación dos expedientes administrativos electrónicos (relatorio)
Avisar de errores Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contenido
Información general
Fecha modificación18/05/2020 FuenteCCAA Cantabria
Taxonomía
TemasAdministración pública, Administración dixital Tipo de contenidoDocumentos/Publicaciones ColectivosEntidades locales, Empleados/as públicos/as, Otras administraciones OrganizacionesDirección Xeral de Administración Local (DXAL), Modernización e Innovación Tecnolóxica (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia), Organizaciones e Instituciones Ámbitos geográficosGalicia
Descripción Presentación realizada por Jorge Fondevila Antolín (representado por Francesc Xavier Urios Aparisi) Letrado da Comunidade de Cantabria para o II Encontro de Cooperación para o Desenvolvemento da Administración Electrónica: "Un compromiso conxunto cara aos/ás cidadáns/ás".
Detalles contenido
FormatoPDF (Portable Document Format)
Valorar:
Compartir contenido