Ficha biblioteca

Noticia pasaXe!: Dispoñibles cinco novos servizos da Dirección Xeral de Tráfico na plataforma de interoperabilidade pasaXe!
Avisar de errores Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contenido
Información general
Fecha modificación02/12/2019 FuenteAmtega
Taxonomía
TemasAdministración electrónica, Interoperabilidad, Sociedad de la información, Tecnología y telecomunicaciones Tipo de contenidoNoticias, Servicios ColectivosCiudadanos/as OrganizacionesXunta de Galicia, Modernización e Innovación Tecnolóxica (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia) Ámbitos geográficosGalicia
Descripción As Entidades Locais de Galicia, a través da plataforma de interoperabilidade da Xunta de Galicia, pasaXe!, teñen a súa disposición cinco novos servizos para a consulta de datos da Dirección Xeral de Tráfico
Detalles contenido
pasaXe!: Dispoñibles cinco novos servizos da Dirección Xeral de Tráfico na plataforma de interoperabilidade pasaXe! As Entidades Locais de Galicia, a través da plataforma de interoperabilidade da Xunta de Galicia, pasaXe!, teñen a súa disposición cinco novos servizos para a consulta de datos da Dirección Xeral de Tráfico
21/11/2019|Amtega

As Entidades Locais de Galicia, a través da plataforma de interoperabilidade da Xunta de Galicia, pasaXe!, teñen a súa disposición cinco novos servizos para a consulta de datos da Dirección Xeral de Tráfico:

➢ Consulta de permisos de conducir dun/dunha condutor/a

➢ Consulta de sancións dun/dunha condutor/a

➢ Consulta de datos de vehículos

➢ Consulta de listaxe de vehículos dun/dunha titular

➢ Consulta de sancións dun vehículo

A interoperabilidade é a capacidade dos sistemas de información, e polo tanto dos procedementos aos que estes dan soporte, de compartir datos e posibilitar o intercambio de información e coñecemento entre eles. Mediante a interoperabilidade a Xunta de Galicia trata de garantir á cidadanía o seu dereito a relacionarse con ela por medios electrónicos sen ter que presentar os documentos que poidan ser consultados por conexións informáticas ou xerados pola propia Administración autonómica.

A través do portal de interoperabilidade pasaXe! as Entidades Locais de Galicia poden consultar 67 servizos de interoperabilidade. Son servizos nos que os datos son cedidos por entidades como a propia Xunta de Galicia, o Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación, o Ministerio de Educación, o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, o Ministerio de Xustiza, a AEAT, a D. X. da Polícía, a D. X. do Catastro, D.X. de Tráfico o Imserso, o INSS, o INE, o IGAE, a DGOJ o CRUE, o Muface, o SEPE, a Tesourería Xeral da Seguridade Social e o Instituto Cervantes. Na ficha do servizo de Eido Local, nesta ligazón, pode consultar a lista actualizada de servizos de interoperabilidade dispoñibles.

Co obxectivo de facilitar o proceso de habilitación de servizos de interoperabilidade, está dispoñible no portal Eido Local unha guía de usuario e os documentos necesarios para realizar o proceso de habilitación do servizo que podes consultar nesta ligazon.

Temas:Administración electrónica, Interoperabilidad, Sociedad de la información, Tecnología y telecomunicaciones
Colectivos:Ciudadanos/as
Organizaciones:Xunta de Galicia, Modernización e Innovación Tecnolóxica (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia)
Ámbitos geográficos:Galicia
Valorar:
Enviar