Ficha biblioteca

Enlace Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno
Avisar de errores Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contenido
Información general
Fecha modificación20/02/2019 FuenteBOE
Taxonomía
TemasAdministración local, Transparencia y participación ciudadana Tipo de contenidoNormativa ColectivosEntidades locales, Empleados/as públicos/as, Otras administraciones OrganizacionesAdministración General del Estado Ámbitos geográficosNacional
Descripción Esta Lei ten por obxecto ampliar e reforzar a transparencia da actividade pública, regular e garantir o dereito de acceso á información relativa a aquela actividade e establecer as obrigas de bo goberno que deben cumprir os responsables públicos así como as consecuencias derivadas do seu incumprimento.
Detalles contenido
Enlace Acceso al contenido
Valorar:
Compartir contenido