Ficha biblioteca

Documento FAQs: Como funciona o portal? (versión galego)
Avisar de errores Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contenido
Información general
Fecha modificación05/03/2018 FuenteXunta de Galicia, Fegamp, Universidade de Vigo e Red Localis
Taxonomía
TemasAdministración local, Transparencia y participación ciudadana Tipo de contenidoPreguntas más frecuentes (FAQ), Guías, Manuales y Tutoriales ColectivosCiudadanos/as, Entidades locales, Empleados/as públicos/as OrganizacionesXunta de Galicia Ámbitos geográficosGalicia
Descripción Recompilación de preguntas coas súas respostas sobre o portal de transparencia dunha entidade local como plataforma tecnolóxica a través da cal se pode acceder á información do concello, segundo o exixido pola normativa, así como sobre á información que os cidadáns solicitan con maior frecuencia no exercicio do dereito de acceso á información pública.
Detalles contenido
FormatoPDF (Portable Document Format)
Valorar:
Compartir contenido