Ficha biblioteca

Documento Modelo protocolo de adhesión para Concellos e Entidades Locais (Anexo II)
Avisar de errores Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contenido
Información general
Fecha modificación19/11/2018 FuenteAMTEGA
Taxonomía
TemasAdministración pública, Administración dixital, Intercambio de información entre administraciones, Administración local, Contratación pública, Contratación electrónica Tipo de contenidoConvenios ColectivosEntidades locales OrganizacionesXunta de Galicia Ámbitos geográficosGalicia
Descripción Convenio, asinado polo conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) e o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), ten por obxecto establecer o marco de colaboración entre a Xunta de Galicia e as Entidades Locais de Galicia para o impulso e desenvolvemento da Administración Electrónica coa finalidade de acadar un nivel homoxéneo de prestación de servizos públicos dixitais no territorio da Comunidade autónoma de Galicia e garantir aos cidadáns o acceso electrónico aos servizos públicos mediante a implantación de procedementos, plataformas e redes de comunicación que posibiliten a súa interacción con calquera Administración pública.
Detalles contenido
FormatoPDF (Portable Document Format)
Valorar:
Compartir contenido