Ficha biblioteca

Evento Curso Obrigas Dixitais das Administracións Públicas: Lei 39/2015 e Lei 40/2015 (2.ª edición)
Avisar de errores Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contenido
Información general
Fecha modificación26/04/2019 FuenteDeputación de pontevedra
Taxonomía
TemasAdministración electrónica, Enseñanza y formación Tipo de contenidoEventos, Cursos ColectivosEntidades locales, Empleados/as públicos/as OrganizacionesAdministración General del Estado , Administración Autonómica, Diputación de Pontevedra Ámbitos geográficosPontevedra
Descripción Este curso vai dirixido ao persoal da Deputación de Pontevedra e dos concellos adheridos ao Plan agrupado de formación continua
Detalles contenido
LugarEn Liña OrganizadorDeputación de Pontevedra Fechas
DíaHora inicioHora fin
02/09/2019 8:00 22:00
31/10/2019 8:00 22:00
Evento

Persoas destinatarias

Persoal da Deputación de Pontevedra e dos concellos adheridos ao Plan agrupado de formación continua

Número de edicións1

Participantes por edición 50

Número de horas 30 horas

Datas Do 2/9/2019 ao 31/10/2019

MetodoloxíaTeórico-práctica (en liña)

Obxectivos

Coñecer as obrigas dixitais que traen as novas leis 39/2015 do 1 de outubro de procedemento administrativo común das administracións públicas e 40/2015 de réxime xurídico do sector públicoContido

•Introdución e marco normativo

•Tramitación electrónica•Funcionamento electrónico interno

•Garantir o dereito á información e á transparencia•Interoperabilidade con outras administracións•Ferramentas e recursos necesarios para garantir as relacións electrónicas coas administracións públicas

Plan agrupado de formación contunua

Temas:Administración electrónica, Enseñanza y formación
Colectivos:Entidades locales, Empleados/as públicos/as
Organizaciones:Administración General del Estado , Administración Autonómica, Diputación de Pontevedra
Ámbitos geográficos:Pontevedra
Valorar:
Enviar