Ficha biblioteca

Noticia Convocatoria do programa de fomento da empregabilidade na provincia de Pontevedra “O teu primeiro emprego” nos concellos
Avisar de errores Imprimir ficha
Contenido nuevo Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contenido
Información general
Fecha modificación15/05/2019 FuenteBop de Pontevedra
Taxonomía
TemasAdministración local, Empleo Tipo de contenidoNoticias, Ayudas y subvenciones, Becas ColectivosCiudadanos/as, Desempleados/as, Entidades locales, Empresas OrganizacionesDiputación de Pontevedra Ámbitos geográficosPontevedra
Imagen del contenido
Descripción Mediante este programa seleccionaranse os concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia de Pontevedra como entidades colaboradoras e determinaranse as titulacións universitarias e de ciclos superiores de formación profesional dos 162 postos de traballo que se van desempeñar baixo a modalidade de contrato en prácticas, os criterios de selección das persoas que se van contratar e regularase a relación entre a Deputación e as entidades colaboradoras.
Detalles contenido
Convocatoria do programa de fomento da empregabilidade na provincia de Pontevedra “O teu primeiro emprego” nos concellos Mediante este programa seleccionaranse os concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia de Pontevedra como entidades colaboradoras e determinaranse as titulacións universitarias e de ciclos superiores de formación profesional dos 162 postos de traballo que se van desempeñar baixo a modalidade de contrato en prácticas, os criterios de selección das persoas que se van contratar e regularase a relación entre a Deputación e as entidades colaboradoras.
15/05/2019|Bop de Pontevedra

Bases do programa de fomento da empregabilidade na provincia de pontevedra “o teu primeiro emprego” nos concellos

As solicitudes presentaranse preferentemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal). O prazo de presentación de solicitudes é do 16 ao 30 de maio de 2019.

Mediante este programa seleccionaranse os concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia de Pontevedra como entidades colaboradoras e determinaranse as titulacións universitarias e de ciclos superiores de formación profesional dos 162 postos de traballo que se van desempeñar baixo a modalidade de contrato en prácticas, os criterios de selección das persoas que se van contratar e regularase a relación entre a Deputación e as entidades colaboradoras.

As contratacións laborais en prácticas que se deriven realizaranse entre as entidades colaboradoras e as e os titulados universitarios e de formación profesional de ciclos superiores sen experiencia laboral previa, co fin de que poidan adquirir a práctica profesional adecuada ao nivel de estudos cursados e facilitar a súa inserción no mercado laboral.

As 162 contratacións en prácticas distribuiranse entre os concellos como entidades colaboradoras de acordo co seguinte cadro:

Núm. de habitantes Núm. de contratos Núm. de concellos TOTAL
Ata 10.000 2 37 74
De 10.001 a 50.000 4 22 88
TOTAL 162

Máis información na web da Deputación de Pontevedra  O Teu Primeiro Emprego

Temas:Administración local, Empleo
Colectivos:Ciudadanos/as, Desempleados/as, Entidades locales, Empresas
Organizaciones:Diputación de Pontevedra
Ámbitos geográficos:Pontevedra
Valorar:
Enviar