Apertura/peche portos cara ao exterior da Rede Corporativa da Xunta de Galicia

Permite a apertura/peche portos interna ou cara ao exterior da Rede Corporativa da Xunta de Galicia

Fecha modificación

24/10/2018

Proveedor/Responsable del servicio

Xunta de Galicia /Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Datos contacto dudas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Gestión interna EELL

Beneficiario

Entidades locales

Modo de consumo

No aplica

Tipo de financiación

Gratuíto

Convenios

Convenio eAdministración

Datos contacto dudas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Requisitos mínimos

1. O equipo da entidade local para o que se solicita o servizo debe estar integrado na Rede Corporativa da Xunta de Galicia. 2. Presentar o formulario correspondente debidamente cumprimentado e asinado polo Alcalde/Presidente da entidade local.

Descrición proceso

Para dispoñer deste servizo a entidade local adherida ao convenio e-Administración deberá cumprimentar o modelo de solicitude correspondente accesible nesta mesma opción para usuarios logados no portal e remitilo vía correo electrónico ao CAU que xestionará a apertura/peche portos cara ao exterior da Rede Corporativa da Xunta de Galicia.

Identificador Formato Nombre Descripción
1631 Documento Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Pr... O Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Fegamp para o desenvolvemento da a...
Identificador Tipo de servicio Nombre servicio Convenio eAdmon Modalidad solicitud
113 Comunicación Interoperabilidad A Rede SARA e os seus servizos Correo electrónico
111 Comunicación Compra ou préstamo de equipamento de comunicacións Correo electrónico
109 Comunicación Conexión remota á Rede Corporativa da Xunta de Galicia (VPN) Correo electrónico
114 Aplicaciones y servicios finales Correo electrónico-Eidolocal Correo electrónico
108 Comunicación Internet/ Direccionamento IP Correo electrónico
107 Comunicación Liña de conexión á Rede Corporativa da Xunta de Galicia Correo electrónico