Biblioteca Dixital

Repositorio de distinto tipo de contido (normativa, noticias, documentos, enlaces,multimedia, etc) de interés para a administracion local relacionado coa xestión administrativa local e coas TIC.

Fecha modificación

27/09/2018

Proveedor/Responsable del servicio

Xunta de Galicia /Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

Datos contacto dudas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Interacción entre Administraciones

Beneficiario

Ciudadanos

Modo de consumo

No aplica

Tipo de financiación

Gratuíto

Identificador Formato Nombre Descripción
10094 Documento Guía rápida da Biblioteca Dixital Guía na que se explica brevemente as funcionalidades e contidos da Biblioteca.
Identificador Tipo de servicio Nombre servicio Convenio eAdmon Modalidad solicitud
102 Aplicaciones y servicios finales Boletin de novas de Eidolocal En línea