Conexión remota á Rede Corporativa da Xunta de Galicia (VPN)

Permite a conexión de equipos externos a equipos das entidades locais integrados na Rede Corporativa da Xunta de Galicia mediante: GPRS/UMTS, VPN, Modem, …

Fecha modificación

23/03/2020

Proveedor/Responsable del servicio

Xunta de Galicia /Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Datos contacto dudas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Interacción entre Administraciones

Beneficiario

Entidades locales

Modo de consumo

No aplica

Tipo de financiación

Gratuíto

Convenios

Convenio eAdministración

Datos contacto dudas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Requisitos mínimos

1. O/s equipo/s da entidade local aos que se vai conectar o equipo externo debe/n estar integrado/s na Rede Corporativa da Xunta de Galicia. 2. Presentar o formulario correspondente debidamente cumprimentado e asinado polo Alcalde/Presidente da entidade local.

Descrición proceso

Para dispoñer deste servizo a entidade local adherida ao convenio e-Administración deberá cumprimentar o modelo de solicitude correspondente accesible nesta mesma opción para usuarios logados no portal e remitilo correo electrónico ao CAU que xestionará a conexión remota á Rede Corporativa da Xunta.

Identificador Formato Nombre Descripción
1631 Documento Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Pr... O Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Fegamp para o desenvolvemento da a...
Identificador Tipo de servicio Nombre servicio Convenio eAdmon Modalidad solicitud
112 Comunicación Apertura/peche portos cara ao exterior da Rede Corporativa da Xunta de Galicia Correo electrónico
111 Comunicación Compra ou préstamo de equipamento de comunicacións Correo electrónico
110 Comunicación Conexión WiFi á Rede Corporativa da Xunta de Galicia Fax , Correo electrónico
114 Aplicaciones y servicios finales Correo electrónico-Eidolocal Correo electrónico
108 Comunicación Internet/ Direccionamento IP Correo electrónico
107 Comunicación Liña de conexión á Rede Corporativa da Xunta de Galicia Correo electrónico
113 Comunicación Interoperabilidad Rede SARA Correo electrónico
115 Servicios de uso común o básicos eAdministración Rexistro de nomes de dominio Fax , Correo electrónico