Rexistro xeral de contratistas (RXC)

No dispone del permiso

Acceso ao Rexistro xeral de contratistas da Xunta de Galicia permitindo a consulta e expedición da certificación de inscrición de cada unha das máis de 3000 empresas que constan nel.

Más información

Para acceder a este servizo é necesario ser persoal dunha entidade local adherida ao convenio e-Administración. Neste caso, o persoal designado deberá solicitar aos usuarios (Alcaldes/as Secretarios/as) ou xestores de usuarios da entidade local, a alta como usuario do portal (nome e contrasinal de acceso a zona privada) e o permiso para acceder ao servizo de Rexistro Xeral de Contratistas. Tanto o alta de usuario como a asignación de permiso é tramitada polos xestores de usuarios de Eidolocal da propie entidade local de xeito automático a través da aplicación de xestión de usuarios habilitada para as EELL no propio Eidolocal.

Fecha modificación

17/07/2018

Proveedor/Responsable del servicio

Xunta de Galicia / Consellería de Facenda Xunta de Galicia /Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza/Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Datos contacto dudas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Tipo de uso

Gestión interna EELL

Beneficiario

Entidades locales

Modo de consumo

Portal web

Tipo de financiación

Gratuíto

Convenios

Convenio eAdministración

Datos contacto dudas

CAU (Tlf. 881 995 300, correo electrónico: cau-periferico@xunta.gal, horario: 7:30-21:00 L-V e 8:00-15:00 Sábados)

Requisitos mínimos

1. Ser persoal dunha entidade local adherida ao Convenio e-Administración. 2. Dispoñer dun usuario de EidoLocal que teña asignado o permiso correspondente, "Certificado licitadores".

Descrición proceso

Para acceder a este servizo é necesario ser persoal dunha entidade local adherida ao convenio e-Administración. Neste caso, o persoal designado deberá solicitar aos usuarios (Alcaldes/as Secretarios/as) ou xestores de usuarios da entidade local, a alta como usuario do portal (nome e contrasinal de acceso a zona privada) e o permiso para acceder ao servizo de Rexistro Xeral de Contratistas. Tanto o alta de usuario como a asignación de permiso é tramitada polos xestores de usuarios da entidade local de xeito automático a través da aplicación de xestión de usuarios habilitada para as EELL no propio Eidolocal.

Identificador Tipo de servicio Nombre servicio Convenio eAdmon Modalidad solicitud
121 Aplicaciones y servicios finales Contratos Públicos de Galicia-Xestión de perfil e concursos (CPG) Correo electrónico
20200 Aplicaciones y servicios finales Sistema de licitación electrónica (SILEX) Correo electrónico
20220 Comunicación Sistema electrónico de facturación (SEF) En línea