Biblioteca

Guía rápida
 Utilidades
 Árbore temática
 Contidos destacados
Catálogo de servizos do convenio de e-administración Lexislación sobre protección de datos-Axencia Española de Protección de Datos
Primeiro Documento de actualización e corrección de erros Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Secretaría Entrada 2022-2023 Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Secretaría Superior 2022-2023 Resolución do 27 de marzo de 2023, da DXAL, pola que se aproba o baremo de méritos aut... Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Secretaría-terceira non integrados 202...
Listado de entidades locais galegas adheridas a Emprende 3 Valoración:5 de 5 Resolución do 18 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de A... Valoración:5 de 5 Resumo dos cambios da nova versión da ferramenta de Publicaci... Valoración:5 de 5 Guia práctica procedemento alta dunha oficina de rexistro dun... Valoración:5 de 5 Plan de Transparencia e Bo Goberno para Entidades Locais Valoración:5 de 5
Listado de coberturas temporais Listado de prazas vacantes (Secretaría-Intervención) Listado de postos vacantes Listado de prazas vacantes (Subescala Intervención-Tesoureria) Listado de prazas vacantes (Secretaría de Entrada)
 Buscar contidos
 Busca avanzada
Tipo de contido
FormatoNomeDescriciónDataFonte