Biblioteca

Guía rápida
 Utilidades
 Árbore temática
 Contidos destacados
Catálogo de servizos do convenio de e-administración Lexislación sobre protección de datos-Axencia Española de Protección de Datos
Solicitude alta/baixa/modificación usuario/a en RPOLGA Resolución da D. X. de Administración Local pola que se fan públicos os resultados da ... 2º Corrección erros relación actualizada de listado de méritos de determinación autonó... Resolución de la D. X. de Administración Local por la que se aprueba a relación de can... Resolución de la D.X. de Administración Local por la que se nombran los miembros de la...
Listado de entidades locais galegas adheridas a Emprende 3 Valoración:5 de 5 Resolución do 18 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de A... Valoración:5 de 5 Resumo dos cambios da nova versión da ferramenta de Publicaci... Valoración:5 de 5 Guia práctica procedemento alta dunha oficina de rexistro dun... Valoración:5 de 5 Plan de Transparencia e Bo Goberno para Entidades Locais Valoración:5 de 5
Listado de coberturas temporais Listado de prazas vacantes (Secretaría-Intervención) Listado de postos vacantes Listado de prazas vacantes (Subescala Intervención-Tesoureria) Listado de prazas vacantes (Secretaría de Entrada)
 Buscar contidos
 Busca avanzada
Tipo de contido
FormatoNomeDescriciónDataFonte