Biblioteca

Guía rápida
 Utilidades
 Árbore temática
 Contidos destacados
Catálogo de servizos do convenio de e-administración Lexislación sobre protección de datos-Axencia Española de Protección de Datos
Manual de usuario do Portal de Consulta de Obras ( Portal IOCOAG) Alta/baixa entidade local para a utilización dos servizos a través do Portal de Consul... Resolución do 4 de febreiro da D. X. de Administración Local pola que se fan públicos ... Convenio para a encomenda de xestión á Xunta de Galicia para a realización de actuació... Resolución do 19 de xaneiro da D.X. de Administración Local pola que se nomean os memb...
Listado de entidades locais galegas adheridas a Emprende 3 Valoración:5 de 5 Resolución do 18 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de A... Valoración:5 de 5 Resumo dos cambios da nova versión da ferramenta de Publicaci... Valoración:5 de 5 Guia práctica procedemento alta dunha oficina de rexistro dun... Valoración:5 de 5 Plan de Transparencia e Bo Goberno para Entidades Locais Valoración:5 de 5
Listado de coberturas temporais Listado de prazas vacantes (Secretaría-Intervención) Listado de postos vacantes Listado de prazas vacantes (Secretaría de Entrada) Listado de prazas vacantes (Subescala Intervención-Tesoureria)
 Buscar contidos
 Busca avanzada
Tipo de contido
FormatoNomeDescriciónDataFonte