Biblioteca

Guía rápida
 Utilidadesinfo
 Árbore temáticainfo
Guía rápida
 Contidos destacados
Catálogo de servizos do convenio de e-administración Lexislación sobre protección de datos-Axencia Española de Protección de Datos
Real Decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para c... ARQA - Modelo protocolo adhesion ao convenio Convenio de Colaboración entre a Xunta de Galicia e a Fegamp para a implantación de AR... ARQA - Solicitude alta/baixa/modificación de usuario Listaxe entidades locais adheridas ao convenio ARQA
Listado de entidades locais galegas adheridas a Emprende 3 Valoración:5 de 5 Resolución do 18 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de A... Valoración:5 de 5 Resumo dos cambios da nova versión da ferramenta de Publicaci... Valoración:5 de 5 Guia práctica procedemento alta dunha oficina de rexistro dun... Valoración:5 de 5 Plan de Transparencia e Bo Goberno para Entidades Locais Valoración:5 de 5
Listado de coberturas temporais Listado de postos vacantes Listado de prazas vacantes (Secretaría-Intervención) Listado entidades locais que dispoñen de oficinas de rexistro Xunta Listado de prazas vacantes (Subescala Intervención-Tesoureria)
 Buscar contidosinfo
 Busca avanzada
Tipo de contido
FormatoNomeDescriciónDataFonte