Biblioteca

Guía rápida
 Utilidadesinfo
 Árbore temáticainfo
Guía rápida
 Contidos destacados
Catálogo de servizos do convenio de e-administración Lexislación sobre protección de datos-Axencia Española de Protección de Datos
Guía Fase2 Plan para a Transición cara unha nova normalidade Instrucións técnicas aos Concellos sobre a xestión do Padrón municipal Recomendacións aos concellos para a reanudación da actividade no contexto da crise do ... Plan de Transición cara unha Nova Normalidade Circular 41/2020, relativa a Acreditación de circunstancias de carácter tributario ant...
Listado de entidades locais galegas adheridas a Emprende 3 Valoración:5 de 5 Resolución do 18 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de A... Valoración:5 de 5 Resumo dos cambios da nova versión da ferramenta de Publicaci... Valoración:5 de 5 Guia práctica procedemento alta dunha oficina de rexistro dun... Valoración:5 de 5 Plan de Transparencia e Bo Goberno para Entidades Locais Valoración:5 de 5
Listado de coberturas temporais Listado de postos vacantes Listado de prazas vacantes (Secretaría-Intervención) Listado entidades locais que dispoñen de oficinas de rexistro Xunta Listado postos ocupados accidentais a 18/06/2017
 Buscar contidosinfo
 Busca avanzada
Tipo de contido
FormatoNomeDescriciónDataFonte