Portal de Transparencia Local de Galicia

A Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno, susténtanse en tres piares fundamentais: ampliar e reforzar a transparencia da actividade pública, regular e garantir o dereito de acceso á información relativa a aquela actividade e establecer as obrigacións de bo goberno que deben cumprir os responsables públicos, incluídas as entidades locais.

A Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, ten entre as súas finalidades, servir de apoio e axuda aos concellos galegos para acadar o grao de transparencia establecido pola actual normativa especialmente naqueles concellos que carecen de medios suficientes para facer fronte a estes retos.

Con este obxectivo, o 10 de decembro de 2015 foi habilitada unha plataforma web como instrumento para facilitar a todos os concellos galegos a aplicación das súas obrigas en materia de transparencia e facilitar a consulta da información relativa á actividade da Administración local.

Para continuar afondando no impulso e mellora da transparencia no ámbito local de Galicia, a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a FEGAMP subscribiron o 18 de xullo de 2016 un convenio de colaboración coa Universidade de Vigo para, entre outras actuacións, abordar o redeseño do Portal de Transparencia local e facilitar así un aproveitamento mais eficiente do mesmo e que mellor resposte ás necesidades e peculiaridades dos concellos de Galicia tanto organizativas como de funcionamento así como as demandas dos seus veciños.

Así pois, a través da nova Plataforma, os concellos galegos poden, de xeito gratuíto, volcar toda a información en materia de transparencia que esixe tanto a lexislación estatal como as normas sectoriais do ámbito local e as recomendacións e boas prácticas das principais organizacións en materia de transparencia.

Posibilitase pois a ampliación da transparencia da actividade pública local, facilitando a súa consulta dunha forma clara, estruturada, entendible e de fácil acceso fomentando o achegamento á cidadanía das institucións, como unha ferramenta de mellora da calidade democrática.

Por último, a través do novo Portal facilitase a presentación das solicitudes de acceso á información público no respectivo concello, así como unha serie de manuais, guías prácticas, preguntas frecuentes e outros documentos de interese local coa finalidade de fomentar a capacitación, a cultura e os valores propios da transparencia nos concellos por ser a administración mais próxima á cidadanía.

En concreto, as entidades locais que soliciten o alta no portal de transparencia local de Galicia, terán acceso a:

  •  Unha Guía practica de transparencia: guía na que se orienta ás entidades locais sobre qué información debe ser publicada, como debe ser publicada e a periodicidade con que deber ser publicada, sobre as obrigas legais das administracións locais e sobre o dereito do cidadán a estar axeitadamente informado en todo momento.
  • Distintos modelos de formularios e resolucións municipais a empregar no exercicio da transparencia.

 

BUSCADOR DE PORTAIS DE TRANSPARENCIA LOCAL

CARBALLO BRIÓN MAZARICOS MIÑO MUXÍA CARRAL CULLEREDO RIBEIRA PADRÓN ABADÍN BALEIRA SANTIAGO DE COMPOSTELA VEDRA VILARMAIOR MONDOÑEDO CERVO O CORGO XERMADE XOVE LOURENZÁ A POBRA DO BROLLÓN A PONTENOVA TABOADA TRABADA BURELA AVIÓN MUÍÑOS GOMESENDE PEREIRO DE AGUIAR RIBADAVIA SAN CIBRAO DAS VIÑAS TOÉN CALDAS DE REIS CANGAS AGOLADA A LAMA MEAÑO MOS PONTEVEDRA O PORRIÑO POIO PONTE CALDELAS PONTECESURES REDONDELA O ROSAL SALVATERRA DE MIÑO SILLEDA SOUTOMAIOR TOMIÑO
Provincia Entidade
A Coruña BRIÓN
A Coruña CARBALLO
A Coruña CARRAL
A Coruña CULLEREDO
A Coruña MAZARICOS
A Coruña MIÑO
A Coruña MUXÍA
A Coruña PADRÓN
A Coruña RIBEIRA
A Coruña SANTIAGO DE COMPOSTELA
A Coruña VEDRA
A Coruña VILARMAIOR
Lugo A POBRA DO BROLLÓN
Lugo A PONTENOVA
Lugo ABADÍN
Lugo BALEIRA
Lugo BURELA
Lugo CERVO
Lugo LOURENZÁ
Lugo MONDOÑEDO
Lugo O CORGO
Lugo TABOADA
Lugo TRABADA
Lugo XERMADE
Lugo XOVE
Ourense AVIÓN
Ourense GOMESENDE
Ourense MUÍÑOS
Ourense PEREIRO DE AGUIAR
Ourense RIBADAVIA
Ourense SAN CIBRAO DAS VIÑAS
Ourense TOÉN
Pontevedra A LAMA
Pontevedra AGOLADA
Pontevedra CALDAS DE REIS
Pontevedra CANGAS
Pontevedra MEAÑO
Pontevedra MOS
Pontevedra O PORRIÑO
Pontevedra O ROSAL
Pontevedra POIO
Pontevedra PONTE CALDELAS
Pontevedra PONTECESURES
Pontevedra PONTEVEDRA
Pontevedra REDONDELA
Pontevedra SALVATERRA DE MIÑO
Pontevedra SILLEDA
Pontevedra SOUTOMAIOR
Pontevedra TOMIÑO

+ INFORMACIÓN