Ficha biblioteca

Ligazón Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno
Avisar de erros Imprimir ficha
Valoración: 0 de 5 (0)
Datos contido
Información xeral
Data modificación20/02/2019 FonteBOE
Taxonomía
TemasAdministración local, Transparencia e participación cidadán Tipo de contidoNormativa ColectivosEntidades locais, Empregados/as públicos/as, Outras administracións OrganizaciónsAdministración Xeral do Estado Ámbitos xeográficosNacional
Descrición Esta Lei ten por obxecto ampliar e reforzar a transparencia da actividade pública, regular e garantir o dereito de acceso á información relativa a aquela actividade e establecer as obrigas de bo goberno que deben cumprir os responsables públicos así como as consecuencias derivadas do seu incumprimento.
Detalles contido
Ligazón Acceso ao contido
Valorar:
Compartir contido