Portal de Transparencia de O PORRIÑO

PUBLICIDADE ACTIVA

Neste bloque recóllese conxuntamente a información de obrigada publicación sobre toda a actividade contractual desenvolvida polo Concello en cumprimento da Lei 9/2013 e da Lei 9/2017

ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA