Boletín

Suscríbase aos boletínsSuscríbase aos boletíns
Data: 17/11/2014 Boletín de novas 1ª quincena de novembro
Contidos destacados
Nova Data: 10/11/2014 | Fonte: Portal de Administración Electrónica | Valoración:0 de 5 Dispoñible o primeiro léxico en galego dedicado á administración electrónica Este léxico editado pola Universidade de Santiago de Compostela inclúe tanto definicións como clasificacións de 164 conceptos cos seus nomes en galego, catalán, español, inglés e francés
Contidos boletín
Nova Data: 07/11/2014 | Fonte: Boletín Oficial do Estado | Valoración:0 de 5 O Ministerio de Facenda fai pública a orde que regula os criterios de cálculo do custo efectivo dos servizos prestados polas entidades locais As Entidades Locais deberán calcular, de acordo co previsto nesta Orde, os custos efectivos de todos os servizos que presten directamente ou a través de entidades e organismos vinculados ou dependentes
Nova Data: 03/11/2014 | Fonte: Deputación de Pontevedera | Valoración:0 de 5 Novas ferramentas tecnolóxicas para cidadáns e concellos na provincia de Pontevedra O Pleno da Corporación provincial aprobou o expediente de contratación do proxecto DepoGap, co que a Deputación de Pontevedra pretende avanzar na mellora da xestión de activos municipais
Nova Data: 04/11/2014 | Fonte: Deputación da Coruña | Valoración:0 de 5 A Deputación da Coruña abre o mércores 5 de novembro o prazo de solicitudes de subvencións ordinarias dirixidas aos concellos A partir do 5 de novembro e durante todo un mes os concellos poderán solicitar achegas para calquera das liñas de axudas como son Educación, Cultura e Deportes; Servizos Sociais; Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente; e Formación
Nova Data: 05/11/2014 | Fonte: Boletín Oficial do Estado | Valoración:0 de 5 O Ministerio de Facenda e Administracións públicas aprobou o Estatuto do Consello de Transparencia e Bo Goberno No marco das medidas de rexeneración democrática, o Consello de Ministros aprobou por Real Decreto o Estatuto do Consello de Transparencia e Bo Goberno que hoxe sae publicado no BOE
Nova Data: 06/11/2014 | Fonte: Deputación de Pontevedra | Valoración:0 de 5 A Deputación de Pontevedra sitúa o emprego como eixe central dos seus orzamentos, con 10 millóns de euros para a contratación de preto de 3.000 desempregados En torno a este "obxectivo prioritario", articularanse unhas contas públicas que buscan, por riba de todo, "ser instrumentos útiles para mellorar a calidade de vida dos cidadáns"segundo adiantou o Presidente da Deputación
Nova Data: 10/11/2014 | Fonte: Boletín Oficial da Provincia da Coruña | Valoración:0 de 5 Creación e delegación da xestión e administración da sede electrónica do Concello de Aranga O Pleno do Concello de Aranga, adoptou o acordo de creación dá sede electrónica , cumplindo así a Lei de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos
Nova Data: 10/11/2014 | Fonte: Portal de Administración Electrónica | Valoración:0 de 5 Dispoñible o primeiro léxico en galego dedicado á administración electrónica Este léxico editado pola Universidade de Santiago de Compostela inclúe tanto definicións como clasificacións de 164 conceptos cos seus nomes en galego, catalán, español, inglés e francés
Nova Data: 12/11/2014 | Fonte: Deputación da Coruña | Valoración:0 de 5 Posta en marcha do Portal de Transaparencia do Concello de Ponteceso En cumprimento da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno o Concello de Ponteceso a través da súa sede electrónica, pon en marcha o Portal de Transparencia
Nova Data: 13/11/2014 | Fonte: Boletín Oficial da Provincia de Ourense | Valoración:0 de 5 A Deputación de Ourense ven de facer públicas varias resolucións de concesión de axudas a concellos Relación de beneficiarios do Programa provincial de cooperación cos concellos para a a execución de parques, xardíns e zonas verdes, e para a execución de infraestruturas culturais e deportivas
Nova Data: 13/11/2014 | Fonte: Portal de Administración Electrónica | Valoración:0 de 5 O MINHAP publica a súa política de xestión de documentos electrónicos A Política de xestión de documentos electrónicos do MINHAP foi preparada polo Grupo de Apoio de Tecnoloxía e Normativa (GATN), creado no seo do Grupo de Traballo para a Coordinación de Arquivos (GTCA)
Nova Data: 13/11/2014 | Fonte: Deputación de Lugo | Valoración:0 de 5 A Deputación de Lugo renova o seu blog co fin de convertelo nun dos principais focos informativos da provincia O blog adáptase ás novas tendencias de deseño e incorpora novas funcionalidades, como a responsividade ou a integración coas redes sociais, para mellorar a experiencia dos usuarios
Enviar