Boletín

Suscríbase aos boletínsSuscríbase aos boletíns
Data: 01/12/2014 Boletín de novas 2ª quincena de novembro
Contidos destacados
Nova Data: 20/11/2014 | Fonte: Diario Oficial de Galicia | Valoración:5 de 5 A Consellería de Traballo da publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2015 Nesta resolución recóllense o listado dás festas laborais de carácter local para o ano 2015, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia
Nova Data: 24/11/2014 | Fonte: Xunta de Galicia | Valoración:0 de 5 O 80% dos concellos galegos empregan software libre no seu equipamento TIC Case o 90% dos ordenadores de usuario dos concellos dispón dun navegador en software libre, un de cada 5 en exclusividade
Contidos boletín
Nova Data: 17/11/2014 | Fonte: Boletín Oficial do Estado | Valoración:0 de 5 Publicada a convocatoria do concurso unitario de provisión de postos de traballo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas convoca e publicas as bases do concurso unitario de provisión de postos de traballo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal
Nova Data: 17/11/2014 | Fonte: BOE | Valoración:0 de 5 Publicada a relación individualizada de méritos xerais dos funcionarios con habilitación de carácter estatal O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas da publicidade aos méritos xerais dos FHN, acreditados e inscritos no Rexistro Integrado de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional
Nova Data: 17/11/2014 | Fonte: Deputación de Pontevedra | Valoración:0 de 5 Novo plan de práctica laboral da Deputación de Pontevedra, para 200 titulados A Deputación de Pontevedra iniciou xa a tramitación dun novo plan de práctica laboral que beneficiará a 200 titulados universitarios e de FP que desenvolverán o seu labor na Administración local
Nova Data: 20/11/2014 | Fonte: Diario Oficial de Galicia | Valoración:5 de 5 A Consellería de Traballo da publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2015 Nesta resolución recóllense o listado dás festas laborais de carácter local para o ano 2015, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia
Nova Data: 24/11/2014 | Fonte: Xunta de Galicia | Valoración:0 de 5 O portal de interoperabilidade Pasaxe! evitou a presentación de 30.000 documentos a cidadáns e empresas desde a súa posta en marcha hai cinco meses Pasaxe! permite o intercambio de información entre as Administracións estatal, autonómica e local e evita presentar documentos que consten en poder destas
Nova Data: 24/11/2014 | Fonte: Xunta de Galicia | Valoración:0 de 5 O 80% dos concellos galegos empregan software libre no seu equipamento TIC Case o 90% dos ordenadores de usuario dos concellos dispón dun navegador en software libre, un de cada 5 en exclusividade
Nova Data: 25/11/2014 | Fonte: Concello de Santiago | Valoración:0 de 5 O Concello de Santiago crea unha páxina web para dinamizar o barrio de San Pedro A concelleira de Comercio, presentou no Pazo de Raxoi a nova web do Barrio de San Pedro, www.barriosanpedro.eu, desenvolvida polo Concello dentro do proxecto Urbana Santiago Norte
Nova Data: 26/11/2014 | Fonte: Boletín Oficial da Provincia da Coruña | Valoración:0 de 5 Creación e delegación da xestión e administración da sede electrónica do Concello de Cee O Pleno do Concello de Cee, adoptou o acordo de creación dá sede electrónica , cumplindo así a Lei de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos
Nova Data: 26/11/2014 | Fonte: Xunta de Galicia | Valoración:0 de 5 Aprobada a Lei de accesibilidade que impulsa unha sociedade máis inclusiva e aspira á ausencia de barreiras físicas e da comunicación A Lei é máis global que a anterior e incorpora ámbitos que non estaban regulados no texto de 1997, como os referidos á sociedade da información, ás telecomunicacións e ao acceso aos bens e servizos das Administracións Públicas
Nova Data: 26/11/2014 | Fonte: Deputación de Lugo | Valoración:0 de 5 405 desempregados da zona centro poderán insertarse no mercado laboral co Pacto polo Emprego II da Deputación de Lugo O programa de inserción laboral da Deputación ofrecerá 27 accións formativas gratuítas para 405 participantes da zona centro, nos que os interesados xa poden inscribirse
Nova Data: 28/11/2014 | Fonte: Deputación da Coruña | Valoración:0 de 5 Os concellos terán ata o ano 2027 para devolver as achegas do PAI, dotado con 25 millóns A Deputación da Coruña aprobou na sesión plenaria desta mañá as bases reguladoras do novo Plan de aforro e investimentos (PAI) 2015, que formará parte do orzamento para o ano que vén
Nova Data: 28/11/2014 | Fonte: Deputación da Coruña | Valoración:0 de 5 Posta en marcha do Portal de Transaparencia do Concello de Abegondo En cumprimento da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno o Concello de Abegondo a través da súa sede electrónica, pon en marcha o Portal de Transparencia
Enviar