Boletín

Suscríbase aos boletínsSuscríbase aos boletíns
Data: 16/12/2014 Boletín de novas 1ª quincena de decembro
Contidos destacados
Nova Data: 01/12/2014 | Fonte: Diario Oficial de Galicia | Valoración:0 de 5 Convocadas as axudas do Fondo de Compensación Ambiental dirixidas ás entidades locais de Galicia no 2015 A Dirección Xeral de Administración local ven de publicar a orde que regula os criterios de reparto e as subvencións do Fondo de Compensación Ambiental, destinadas á realización de gastos que revistan natureza produtiva e xeradora de emprego
Nova Data: 10/12/2014 | Fonte: Xunta de Galicia | Valoración:5 de 5 A Xunta de Galicia abre un proceso de consulta a concellos e deputacións provinciais para realizar un estudo da demanda de banda larga ultrarrápida nos termos municipais. Esta consulta forma parte do estudo da oferta e demanda de servizos de banda larga ultrarrápida que está a realizar a Amtega en liña cos obxectivos marcados pola Axenda Dixital de Europa no horizonte 2020.
Contidos boletín
Nova Data: 01/12/2014 | Fonte: Xunta de Galicia | Valoración:0 de 5 A Amtega publica en formatos abertos os materiais formativos para a obter a certificación galega de competencias dixitais en ofimática A publicación destes contidos permite achegar novas formas de formación á cidadanía e que outros centros ou entidades formativas os poidan empregar
Nova Data: 01/12/2014 | Fonte: Diario Oficial de Galicia | Valoración:0 de 5 Convocadas as axudas do Fondo de Compensación Ambiental dirixidas ás entidades locais de Galicia no 2015 A Dirección Xeral de Administración local ven de publicar a orde que regula os criterios de reparto e as subvencións do Fondo de Compensación Ambiental, destinadas á realización de gastos que revistan natureza produtiva e xeradora de emprego
Nova Data: 02/12/2014 | Fonte: Boletín Oficial da Provincia da Coruña | Valoración:0 de 5 Aprobación das bases reguladoras do Plan de Aforro e Investimento (PAI) 2015 O presente “Plan de aforro e investimento (PAI) 2015“ é un Plan da Deputación provincial da Coruña destinado aos 93 concellos da provincia que previsiblemente vaise financiar cunha achega provincial por importe de 25.000.000,00 €
Nova Data: 04/12/2014 | Fonte: Boletín Oficial da Provincia de Lugo | Valoración:0 de 5 Publicada no DOG a resolución de corrección de erros do calendario laboral do ano 2015 para a Provincia de Lugo O concello de O Páramo advertiu que se cometeu un erro nas datas do calenadrio polo que solicitou a modificación do mesmo, pasando a “feira da primavera” do día 20 ao 10 de xuño
Nova Data: 04/12/2014 | Fonte: Boletín Oficial do Estado | Valoración:0 de 5 O INAP convocan diferentes acción formativas en materia de administración electrónica Concretamente unha convocatoria que inclúe accións formativas en materia de tecnoloxías da información e comunicacións para o primeiro semestre de 2015, e outra con accións formativas en materia de seguridade das tecnoloxías da información e comunicacións.
Nova Data: 09/12/2014 | Fonte: Diario Oficial de Galicia | Valoración:0 de 5 Composición do xurado que analizará e valorará as solicitudes das entidades que aspiran aos premios Coopera Galicia Entidades Locais Estes premios tratan de impulsar e difundir as iniciativas de asociacionismo municipal, mediante a distinción pública dos proxectos piloto de xestión compartida de servizos promovidos por agrupacións de concellos, mancomunidades, consorcios locais e áreas metropolitanas
Nova Data: 10/12/2014 | Fonte: Xunta de Galicia | Valoración:5 de 5 A Xunta de Galicia publica a aplicación da plataforma de contratos de Galicia para dispositivos móviles Está dispoñible para os sistemas operativos Android e iOS e pode empregarse tanto en galego como en castelán
Nova Data: 10/12/2014 | Fonte: Boletín Oficial da Provincia de Ourense | Valoración:0 de 5 Publicada a corrección de erros do calendario laboral do ano 2015 para a Provincia de Ourense O concello do Bolo, na provincia de Ourense, advertiu que se cometeu un erro nas datas do calenadrio polo que solicitou a modificación do mesmo
Nova Data: 10/12/2014 | Fonte: Xunta de Galicia | Valoración:5 de 5 A Xunta de Galicia abre un proceso de consulta a concellos e deputacións provinciais para realizar un estudo da demanda de banda larga ultrarrápida nos termos municipais. Esta consulta forma parte do estudo da oferta e demanda de servizos de banda larga ultrarrápida que está a realizar a Amtega en liña cos obxectivos marcados pola Axenda Dixital de Europa no horizonte 2020.
Nova Data: 11/12/2014 | Fonte: Deputación de Lugo | Valoración:0 de 5 Máis de 130 dinamizadores impulsarán o uso das novas tecnoloxías por toda a provincia 57 traballadores ofrecerán asesoramento e 576 cursos de formación nos 48 Concellos que decidiron sumarse ao programa InnovaTE da Deputación de Lugo
Nova Data: 12/12/2014 | Fonte: Deputación da Coruña | Valoración:0 de 5 Os Concellos de Carral, Porto do Son e Muros estrean e xa dispoñen de sede electrónica municipal operativa A sede electrónica permite a cidadanía obter información de diferentes trámites administrativos, descargar impresos, e rexistrar as solicitudes directamente a calquera hora, sen ter que achegarse persoalmente aos concellos
Nova Data: 12/12/2014 | Fonte: FEGAMP | Valoración:0 de 5 Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia, Consellería de Sanidade e Fegamp para a realización de programas de atención e protección da saúde A través deste convenio xestiónanse os programas de axudas a Unidades Asistenciais de drogodependencias UADS a través do concellos que dispoñan destas unidades e se adhiran ao citado convenio
Nova Data: 15/12/2014 | Fonte: Boletín Oficial do Estado | Valoración:0 de 5 Ampliación e corrección da convocatoria do concurso unitario de provisión de postos de traballo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional Advertida a necesidade de ampliar a convocatoria do concurso unitario de provisión de postos de traballo reservados a FHN , inclúense novos postos ante as peticións efectuadas polas entidades locais
Enviar