Boletín

Suscríbase aos boletínsSuscríbase aos boletíns
Data: 01/07/2015 Boletín de 2ª quincena de xuño
Contidos boletín
Nova Data: 17/06/2015 | Fonte: Diario Oficial de Galicia | Valoración:0 de 5 Convocadas as axudas para o cofinanciamento de proxectos de prevención de drogodependencias e condutas adictivas promovidos por concellos A Consellería de Sanidade convoca subvencións a proxectos de prevención de drogodependencias e condutas adictivas que se van desenvolver en Galicia nos anos 2015, 2016 e 2017
Nova Data: 17/06/2015 | Fonte: PAE | Valoración:0 de 5 AENOR publicou dúas novas normas sobre cidades intelixentes ÚNEA 178303 que establece os requisitos para unha correcta xestión de activos da cidade e ÚNEA-ISO 37120 que recolle os indicadores internacionais de sustentabilidade urbana únense á xa publicada UNE 178301 de Datos abertos
Nova Data: 17/06/2015 | Fonte: Xunta de Galicia | Valoración:0 de 5 Activada a aplicación web das autorizacións necesarias para visitar á Praia das Catedrais a partir do 1 de xullo A autorización é gratuita e pode conseguirse con facilidade a través do enderezo web http://ascatedrais.xunta.es desde 15 días antes e ata a propia xornada da visita ao Monumento Natural
Nova Data: 19/06/2015 | Fonte: Deputación da Coruña | Valoración:0 de 5 Posta en marcha do Portal de Transparencia do Concello de Boimorto En cumprimento da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno o Concello de Boimorto, a través da súa sede electrónica a través da súa sede electrónica, pon en marcha o Portal de Transparencia
Nova Data: 22/06/2015 | Fonte: BOE | Valoración:0 de 5 Faise pública a resolución de publicación conxunta das clasificacións de postos de traballo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional Resolución de 8 de xuño de 2015, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se dispón a publicación conxunta das clasificacións de postos de traballo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
Nova Data: 22/06/2015 | Fonte: Diario Oficial de Galicia | Valoración:0 de 5 Subvencións de programas para a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión desenvolvidos polas corporacións locais A Consellería de Traballo e Benestar convoca axudas de programas desenvolvidos polas corporacións locais para a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión
Nova Data: 22/06/2015 | Fonte: Deputación da Coruña | Valoración:0 de 5 Posta en marcha do Portal de Transparencia do Concello de Santa Comba En cumprimento da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno o Concello de Santa Comba, a través da súa sede electrónica
Nova Data: 25/06/2015 | Fonte: PAE | Valoración:5 de 5 As Entidades locais poderán adherirse ao servizo do Portal da Transparencia na nube As EELL non terán que crear un portal propio, senón que poderán beneficiarse do servizo que presta a DTIC. As EELL xa poden adherirse a este novo servizo
Nova Data: 29/06/2015 | Fonte: PAE | Valoración:0 de 5 A Fábrica de Moeda e Timbre asumirá os servizos de notificacións electrónicas e de Dirección Electrónica Habilitada A FNMT realizará as notificacións electrónicas do Ministerio de Facenda e os demais Organismos da Administración Xeral do Estado que o soliciten
Nova Data: 23/06/2015 | Fonte: FEGAMP | Valoración:0 de 5 Convenio con banco de alimentos e FEGAMP para axudar na manutención de familias con menores a cargo Este convenio ten por obxecto establecer un procedemento de actuación que determine a coordinación para a entrega de alimentos ás familias en situación de vulnerabilidade e con menores a cargo
Nova Data: 26/06/2015 | Fonte: PAE | Valoración:0 de 5 Asinado protocolo para a Promoción e Fomento da Utilización da plataforma Emprende en 3 (EE3) en Galicia O pasado 16 de xuño de 2015 asinouse o protocolo xeral entre o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, a Xunta de Galicia, A FEMP e a Federación Galega de Municipios e Provincias para a Promoción e Fomento da Utilización da plataforma Emprende en 3 (EE3)
Enviar