Boletín

Suscríbase aos boletínsSuscríbase aos boletíns
Data: 16/07/2015 Boletín da 1ª quincena de xullo
Contidos destacados
Nova Data: 10/07/2015 | Fonte: Diario Oficial de Galicia | Valoración:0 de 5 Convocadas as axudas para mellorar o equipamento dos centros de información ás mulleres (CIM) A Vicepresidencia da Xunta publica as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2015 de subvencións dirixidas a entidades locais de Galicia para a mellora do equipamento dos centros de información ás mulleres (CIM).
Nova Data: 13/07/2015 | Fonte: Xunta de Galicia | Valoración:0 de 5 O portal de Interoperabilidade da Xunta incorpora os certificados de discapacidade e familia numerosa Os máis de 233.000 galegos que dispoñen destes documentos acreditativos xa non terán que presentalos naqueles trámites administrativos que os requiran
Contidos boletín
Nova Data: 01/07/2015 | Fonte: Xunta de Galicia | Valoración:0 de 5 A Xunta aposta pola xestión compartida para garantir a sostibilidade e mellora dos servizos municipais O Goberno galego leva primando dende 2013 en todas as súas convocatorias de subvencións para os concellos aos proxectos compartidos
Nova Data: 01/07/2015 | Fonte: INAP | Valoración:0 de 5 Nace un laboratorio de ideas sobre o municipalismo galego O grupo de investigación GEN da Universidade de Vigo (Governance and Economics research Network) creou a Rede 'Localis', un laboratorio de ideas sobre o municipalismo galego
Nova Data: 01/07/2015 | Fonte: Deputación da Coruña | Valoración:0 de 5 Posta en marcha dos portais de Transparencia dos Concellos de Camariñas e Corcubión En cumprimento da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno os Concellos de Camariñas e Corcubión, a través da súa sede electrónica
Nova Data: 03/07/2015 | Fonte: Boletín Oficial do Estado | Valoración:0 de 5 Publicados os criterios de cálculo do custo efectivo dos servizos prestados polas entidades locais O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas fai públicos os criterios de cálculo do custo efectivo dos servizos prestados polas entidades locais,con acordo ao establecido nas Bases do Réxime Local,e da lei de Racionalización e Sustentabilidade da Administración Local
Nova Data: 02/07/2015 | Fonte: Deputación da Coruña | Valoración:0 de 5 Publicadas as bases para prestar servizos a concellos da Coruña de menos de 5.000 habitantes A Deputación da Coruña vén de publicar as bases aprobadas en pleno, para a prestación de servizos de control financeiro aos concellos da provincia
Nova Data: 06/07/2015 | Fonte: Deputación da Coruña | Valoración:0 de 5 A Deputación da Coruña anima aos concellos a empregar os novos módulos de urbanismo A Deputación anima aos concellos a utilizar estes novos procedementos e a implantar, de forma xeral, a tramitación electrónica de expedientes en SIGM
Nova Data: 07/07/2015 | Fonte: Diario Oficial de Galicia | Valoración:0 de 5 Axudas a concellos de Galicia para a mellora das coleccións bibliográficas das bibliotecas ou axencias de lectura públicas A Consellería de Cultura fai públicas as bases reguladoras da subvención plurianual da adquisición de fondos bibliográficos con destino ás bibliotecas ou axencias de lectura públicas municipais integradas na Rede de bibliotecas de Galicia
Nova Data: 07/07/2015 | Fonte: Xunta de Galicia | Valoración:5 de 5 Xunta e Goberno Central colaboran na implantación dunha rede de oficinas de atención ao cidadán Rueda destacou como principal novidade a posibilidade de que os cidadáns podan presentar nos rexistros das Entidades Locais adheridos, solicitudes e escritos dirixidos a Administración Xeral do Estado, a Xunta, e as deputacións e concellos adheridos
Nova Data: 09/07/2015 | Fonte: FEGAMP | Valoración:0 de 5 A FEGAMP publica na súa web o Protocolo para a promoción e fomento da utilización da plataforma tecnolóxica de información Protocolo Xeral entre o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, a Comunidade Autónoma de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para a promoción e fomento da utilización da plataforma tecnolóxica de información "Emprende en 3"
Nova Data: 09/07/2015 | Fonte: Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra | Valoración:0 de 5 Ampliación do prazo para promover unha 3ªconvocatoria na concesión de anticipos a municipios da provincia de pontevedra A Deputación de Pontevedraconcede un prazo de vinte (20) días naturais, a contar desde o seguinte ó da publicación deste acordo no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO), para que os concellos presenten as novas solicitudes
Nova Data: 10/07/2015 | Fonte: Diario Oficial de Galicia | Valoración:0 de 5 Convocadas as axudas para mellorar o equipamento dos centros de información ás mulleres (CIM) A Vicepresidencia da Xunta publica as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2015 de subvencións dirixidas a entidades locais de Galicia para a mellora do equipamento dos centros de información ás mulleres (CIM).
Nova Data: 13/07/2015 | Fonte: Xunta de Galicia | Valoración:0 de 5 O portal de Interoperabilidade da Xunta incorpora os certificados de discapacidade e familia numerosa Os máis de 233.000 galegos que dispoñen destes documentos acreditativos xa non terán que presentalos naqueles trámites administrativos que os requiran
Nova Data: 15/07/2015 | Fonte: INAP | Valoración:0 de 5 O INAP convoca accións formativas centralizadas e descentralizadas no ámbito local para o ano 2015 Estas accións formativas están dirixidas ao persoal ao servizo das Administracións públicas, preferentemente o de Administración local.
Enviar