Boletín

Suscríbase aos boletínsSuscríbase aos boletíns
Data: 03/08/2015 Boletín 2ª quincena de xullo
Contidos destacados
Nova Data: 21/07/2015 | Fonte: AMTEGA | Valoración:0 de 5 Dispoñible o documento íntegro da Axenda Dixital Galega 2020 A Axenda Dixital de Galicia 2020 é unha estratexia coordinada e aliñada coas estratexias de ámbito nacional e europeo no que a uso das TIC se refire, que ven reforzar e reafirmar a Estratexia Galega de Crecemento Dixital, introducindo elementos que permitirán maximizar o impacto das políticas tecnolóxicas, como un factor imprescindible e clave para acadar os obxectivos de crecemento económico- social que se marca Galicia para o futuro
Nova Data: 24/07/2015 | Fonte: Xunta de Galicia | Valoración:0 de 5 A Xunta impulsa a dixitalización dos rexistros e fixa no ano 2016 o obxectivo de ir eliminando o papel na relación dos cidadáns coa administración Sinala que o proceso estenderase aos rexistros xerais da Xunta en Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo este ano e ás 342 oficinas de rexistro da Administración local galega ao longo de 2016
Nova Data: 24/07/2015 | Fonte: FEGAMP | Valoración:0 de 5 Aberto o prazo de inscrición do Plan de Formación Continua 2015 da Fegamp Desde onte (23 de xullo) e ata o próximo 11 de agosto está aberto o prazo de inscrición no Plan de Formación Continua 2015 da Fegamp.
Contidos boletín
Nova Data: 17/07/2015 | Fonte: BOE | Valoración:0 de 5 O INAP convocan accións formativas dirixidas a persoal directivo e predirectivo, para o segundo semestre de 2015 Poderán participar os funcionarios pertencentes a corpos e escalas do subgrupo A1 e persoal laboral asimilado de todas as Administracións públicas.
Nova Data: 20/07/2015 | Fonte: BOE | Valoración:0 de 5 Real Decreto polo que se desenvolve parcialmente a Lei de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos Real Decreto 668/2015, de 17 de xullo polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos
Nova Data: 21/07/2015 | Fonte: DOG | Valoración:0 de 5 A Consellería de Cultura convoca axudas destinadas a realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado Esta orde ten como obxecto o establecemento das bases reguladoras e a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións destinadas a financiar os gastos correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado para o ano 2015.
Nova Data: 21/07/2015 | Fonte: Femp | Valoración:0 de 5 Ampliados os prazos para adherirse aos Fondos de Ordenación e Impulso Económico O MINHAP ampliou ata o 27 de xullo e o 22 de agosto os prazos para adherirse aos Fondos de Ordenación e de Impulso Económico de 2015, respectivamente. Ata o 22 de agosto será tamén posible solicitar a adhesión a calquera de ambos os Fondos para 2016.
Nova Data: 21/07/2015 | Fonte: AMTEGA | Valoración:0 de 5 Dispoñible o documento íntegro da Axenda Dixital Galega 2020 A Axenda Dixital de Galicia 2020 é unha estratexia coordinada e aliñada coas estratexias de ámbito nacional e europeo no que a uso das TIC se refire, que ven reforzar e reafirmar a Estratexia Galega de Crecemento Dixital, introducindo elementos que permitirán maximizar o impacto das políticas tecnolóxicas, como un factor imprescindible e clave para acadar os obxectivos de crecemento económico- social que se marca Galicia para o futuro
Nova Data: 23/07/2015 | Fonte: PAE | Valoración:0 de 5 Aberto espazo de divulgación Foro de Factura Electrónica Con este espazo dispoñible no CTT publicítase e abre ao público os acordos e medidas acordadas no foro de factura electrónica que axunta Administracións Públicas e sector empresarial
Nova Data: 24/07/2015 | Fonte: Xunta de Galicia | Valoración:0 de 5 A Xunta impulsa a dixitalización dos rexistros e fixa no ano 2016 o obxectivo de ir eliminando o papel na relación dos cidadáns coa administración Sinala que o proceso estenderase aos rexistros xerais da Xunta en Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo este ano e ás 342 oficinas de rexistro da Administración local galega ao longo de 2016
Nova Data: 24/07/2015 | Fonte: FEGAMP | Valoración:0 de 5 Aberto o prazo de inscrición do Plan de Formación Continua 2015 da Fegamp Desde onte (23 de xullo) e ata o próximo 11 de agosto está aberto o prazo de inscrición no Plan de Formación Continua 2015 da Fegamp.
Nova Data: 27/07/2015 | Fonte: DOG | Valoración:0 de 5 Convenio marco entre a Administración xeral do Estado e a Xunta de Galicia para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán O convenio ten como obxecto acordar a colaboración entre a Administración xeral do Estado e a Administración da Xunta de Galicia para o desenvolvemento das actuacións precisas para establecer progresivamente unha rede de espazos comúns de atención ao cidadán
Nova Data: 27/07/2015 | Fonte: Fundación Galicia Europa | Valoración:0 de 5 Aberto o prazo para participar no premio europeo para as cidades accesibles As cidades europeas están invitadas a participar na sexta edición do Access City Award, o premio europeo por facer as cidades máis accesibles á xente con problemas de mobilidade e á xente maior, organizado pola Dirección Xeral de Emprego, Asuntos Sociais e Inclusión da Comisión Europea.
Nova Data: 30/07/2015 | Fonte: Boletín Oficial do Estado | Valoración:0 de 5 Determinación de municipios e período de aplicación do procedemento de regularización catastral O Ministerio de Fcaenda e de administracións públicas publica a Resolución da Dirección Xeral do Catastro, pola que se determinan municipios e período de aplicación do procedemento de regularización catastral
Nova Data: 31/07/2015 | Fonte: FEGAMP | Valoración:0 de 5 A Femp informa sobre os datos da liquidación da PIE de 2013 que deu coñecer o Ministerio de Facenda A Federación Española de Municipios e Provincias (Femp) informa de que xa están disponibles, na Oficina Virtual para a Coordinación Finaceira coas Entidades Locais, os datos correspondentes á liquidación definitiva da Participación nos Ingresos do Estado (PIE) do exercicio de 2013
Nova Data: 31/07/2015 | Fonte: Diario Oficial de Galicia | Valoración:0 de 5 Convocados os cursos de formación continua para o persoal dos corpos da Policía Local dos concellos de Galicia Poderán participar nos cursos convocados por esta resolución os/as policías locais de Galicia que se encontren en situación de servizo activo ou excedencia por coidado de familiares.
Enviar