Boletín

Suscríbase aos boletínsSuscríbase aos boletíns
Data: 03/11/2015 Boletín 2ª quincena de outubro
Contidos destacados
Nova Data: 19/10/2015 | Fonte: FEGAMP | Valoración:0 de 5 A Xunta de Galicia aumentará o Fondo de Cooperación Local en 3 millóns de euros no ano 2016 Na reunión da Subcomisión de Réxime Económico e Financeiro, derivada do Pacto Local acordouse que en 2016 a Xunta aumentará en 3 millóns de euros o Fondo de Cooperación Local (a participación dos municipios nos ingresos da Xunta)
Nova Data: 22/10/2015 | Fonte: Bolg Xente Dixital | Valoración:0 de 5 As novidades do Plan de Banda Larga 2020 A principios de outubro aprobábase o Plan de Banda Larga 2020 para que os galegos teñamos acceso equitativo a redes ultrarrápidas de telecomunicacións, capaces de proporcionar servizos de entre 30 e 100 megas
Contidos boletín
Nova Data: 19/10/2015 | Fonte: FEGAMP | Valoración:0 de 5 A Xunta de Galicia aumentará o Fondo de Cooperación Local en 3 millóns de euros no ano 2016 Na reunión da Subcomisión de Réxime Económico e Financeiro, derivada do Pacto Local acordouse que en 2016 a Xunta aumentará en 3 millóns de euros o Fondo de Cooperación Local (a participación dos municipios nos ingresos da Xunta)
Nova Data: 20/10/2015 | Fonte: Concello de Marín | Valoración:0 de 5 O Concello de Marín presenta una nova web de participación cidadá www.marin2020.es Marín quere participar na Estratexia de desenvolvemeto urbano detectando os seus problemas e facendo un proceso de participacion cidadá elixindo e apostando polas líneas da súa estratexia
Nova Data: 20/10/2015 | Fonte: BOP de Lugo | Valoración:0 de 5 Publicado o calendario laboral do ano 2016 para a Provincia de Lugo A Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar elabora, para a provincia de Lugo, o seguinte Calendario laboral 2016
Nova Data: 22/10/2015 | Fonte: Bolg Xente Dixital | Valoración:0 de 5 As novidades do Plan de Banda Larga 2020 A principios de outubro aprobábase o Plan de Banda Larga 2020 para que os galegos teñamos acceso equitativo a redes ultrarrápidas de telecomunicacións, capaces de proporcionar servizos de entre 30 e 100 megas
Nova Data: 22/10/2015 | Fonte: BOE | Valoración:0 de 5 Publicado o calendario laboral coa relación de festas laborais do ano 2016 Resolución de 19 de outubro de 2015, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2016
Nova Data: 26/10/2015 | Fonte: DOG | Valoración:0 de 5 Relación de concellos beneficiarios das axudas para a mellora das coleccións bibliográficas das bibliotecas ou axencias de lectura públicas municipais A Consellería de Cultura Educación e Ordenación universitaria fai públicos os concellos beneficiarios e as cantidades concedidas, correspondentes á aplicación orzamentaria 09.20.432A.760.1 dos orzamentos xerais de de Galicia para o ano 2015 e para o ano 2016
Nova Data: 27/10/2015 | Fonte: DOG | Valoración:0 de 5 Aprobados o escudo e bandeira da Entidade Local Menor de Pazos de Reis, no concello de Tui A Entidade Local Menor de Pazos de Reis, no concello de Tui (Pontevedra), considerou conveniente organizar correctamente o seu emblema municipal para perpetualo coa simboloxía adecuada e conforme as normas da heráldica
Nova Data: 28/10/2015 | Fonte: Deputación de Pontevedra | Valoración:0 de 5 A Deputación de Pontevedra achega actividades culturais aos concellos ata final de ano Esta oferta cultural está composta por exposicións, obradoiros e concertos infantís, que chegarán a un total de 21 concellos da provincia
Nova Data: 28/10/2015 | Fonte: FEMP | Valoración:0 de 5 A FEMP participará nos criterios para avaliar a aplicación da Lei de Transparencia O Consello da Transparencia acordou iniciar os traballos para buscar un modelo homoxéneo de medición de cumprimento da Lei. A FEMP participará na elaboración dos criterios que permitirán coñecer o seu grao de avance en todas as Administracións Públicas
Nova Data: 29/10/2015 | Fonte: BOP de Ourense | Valoración:0 de 5 Calendario laboral da provincia de Ourense 2016 A Consellería de Traballo e Benestar elaborou para a provincia de Ourense o calendario coas Festas laborais de carácter local para o ano 2016
Nova Data: 30/10/2015 | Fonte: Bop da Coruña | Valoración:0 de 5 Calendario laboral da provincia da Coruña 2016 (corrección de erros) A Consellería de Traballo e Benestar elaborou para a provincia da Coruña o calendario coas Festas laborais de carácter local para o ano 2016
Nova Data: 30/10/2015 | Fonte: Xunta de Galicia | Valoración:0 de 5 A Xunta remítelles aos 314 concellos galegos información do Bono de Alugueiro Social para que asesoren ás familias afectadas por desafiuzamentos sobre estas axudas O Bono de Alugueiro Social atenderá con urxencia ás familias que precisen dunha axuda para asumir o custo de arrendamento, paliando os efectos derivados dun desafiuzamento por impago das rendas da vivenda e evitando os desaloxos
Enviar