Boletín

Suscríbase aos boletínsSuscríbase aos boletíns
Data: 17/11/2015 Boletín 1ª quincena de novembro
Contidos destacados
Nova Data: 03/11/2015 | Fonte: BOE | Valoración:0 de 5 Real Decreto Lexislativo polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público O presente real decreto lexislativo e o texto refundido que aproba entrarán en vigor o mesmo día (30 de outubro) da súa publicación no Boletín Oficial do Estado
Nova Data: 10/11/2015 | Fonte: Xunta de Galicia | Valoración:0 de 5 A Xunta leva ao Parlamento a Lei de Transparencia e Bo Goberno que situará a Galicia á cabeza no libre acceso dos cidadáns á información A cidadanía poderá atopar no Portal de Transparencia unha ampla gama de información
Contidos boletín
Nova Data: 03/11/2015 | Fonte: BOE | Valoración:0 de 5 Real Decreto Lexislativo polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público O presente real decreto lexislativo e o texto refundido que aproba entrarán en vigor o mesmo día (30 de outubro) da súa publicación no Boletín Oficial do Estado
Nova Data: 04/11/2015 | Fonte: BOE | Valoración:0 de 5 Real Decreto 951/2015 polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica Actualízase a norma do Esquema Nacional de Seguridade ,cuxo alcance e contido oriéntase a precisar, profundar e contribuír ao mellor cumprimento dos mandatos normativos, clarifica o papel do CCN-CERT, elimina a referencia a INTECO, explicita e relaciona as instrucións técnicas de seguridade, e a Declaración de Aplicabilidade
Nova Data: 04/11/2015 | Fonte: FEMP | Valoración:0 de 5 As Entidades Locais xa poden adherirse a PLATEA 2016 Ata o próximo 30 de novembro, as Entidades Locais interesadas no programa PLATEA para 2016 poderán formalizar a súa adhesión ou renovar a que xa tivesen. A información e documentación xa se atopan dispoñibles
Nova Data: 05/11/2015 | Fonte: EGAP | Valoración:0 de 5 A EGAP prepara unha monografía sobre emprego público O consello de redación da Regap (Revista Galega de Administración Pública) reuniuse para aprobar o contido do próximo número da revista, un monográfico sobre emprego público
Nova Data: 06/11/2015 | Fonte: PAE | Valoración:0 de 5 Nova nota técnica do OBSAE. Cara a unha nova administración: Dixital e Racional Novo marco legal e estratéxico que regula o funcionamento da Administración e a súa relación cos cidadáns
Nova Data: 06/11/2015 | Fonte: Xunta de Galicia | Valoración:0 de 5 A Xunta incrementará un 14% o investimento en tecnoloxía en 2016 para promover un crecemento dixital inclusivo en Galicia Abrirase a primeira convocatoria do Plan de Banda Larga 2020 para incentivar o despregamento de redes de 100 Mbps
Nova Data: 09/11/2015 | Fonte: Xunta de Galicia | Valoración:0 de 5 Os plans xerais de ordenación municipal integrarán por 1ª vez criterios de integración paisaxística, unha novidade recollida na nova Lei do solo A Xunta reafirma a través do “Proxecto Terra” o seu compromiso coa ordenación do territorio e a preservación da paisaxe
Nova Data: 10/11/2015 | Fonte: Xunta de Galicia | Valoración:0 de 5 A Xunta leva ao Parlamento a Lei de Transparencia e Bo Goberno que situará a Galicia á cabeza no libre acceso dos cidadáns á información A cidadanía poderá atopar no Portal de Transparencia unha ampla gama de información
Nova Data: 11/11/2015 | Fonte: Deputación de Pontevedra | Valoración:0 de 5 O Plan Concellos 2016 da Deputación de Pontevedra, terá catro liñas de actuación A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, comunícalles a todos os alcaldes e alcaldesas os criterios para a repartición dos fondos económicos
Nova Data: 11/11/2015 | Fonte: Código cero | Valoración:0 de 5 O punto xeral de entrada de facturas electrónicas de Galicia consolida o emprego da efactura De entre o amplo abanico de servizos autonómicos en liña o punto xeral de entradas é un dos máis interesantes, polo nivel de comodidade e accesibilidade que pon en xogo e, tamén, polas portas que abre ao uso do dixital
Nova Data: 12/11/2015 | Fonte: BOP de Pontevedra | Valoración:0 de 5 Publicado o calendario laboral 2016 da provincia de Pontevedra A Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria, elaborou para a provincia de Pontevedra o calendario coas datas das festas locais dos concellos da provincia
Nova Data: 12/11/2015 | Fonte: DOG | Valoración:0 de 5 Axudas concedidas para o financiamento de gastos correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais AConsellería de Cultura dá publicidade ás axudas concedidas a institucións sen fin de lucro, entidades locais galegas e agrupacións de concellos, destinadas ao financiamento de gastos correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado, e se convocan para o ano 2015
Enviar