Boletín

Suscríbase aos boletínsSuscríbase aos boletíns
Data: 19/01/2016 Boletín: 1ª quincena de xaneiro
Contidos destacados
Nova Data: 29/12/2015 | Fonte: Xunta de Galicia | Valoración:0 de 5 Comunicacións telemáticas coa Administración de Xustiza A partires do 1 de xaneiro do 2016 os profesionais da Xustiza e órganos xudiciais estarán obrigados a empregar os sistemas existentes (LexNet) na Administración de Xustiza para a presentación de escritos e documentos, e a realización de actos de comunicación procesual
Nova Data: 14/01/2016 | Fonte: Xunta de Galicia | Valoración:0 de 5 A Xunta premia dúas iniciativas de asociacionismo municipal destinadas á loita contra a lacra da violencia de xénero Os dous primeiros ‘Premios Coopera 2015’ recaeron nun proxecto de loita contra a violencia machista na Mariña e outro para mancomunar a Casa de Acollida de Ferrol
Contidos boletín
Nova Data: 28/12/2015 | Fonte: DOG | Valoración:0 de 5 Convocatoria de subvencións do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2016 O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actuacións globais destinadas á conservación, reposición e restauración do ambiente e reequilibrio territorial
Nova Data: 29/12/2015 | Fonte: DOG | Valoración:0 de 5 Subvencións para a creación e/ou mellora das infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais Por medio desta orde establécense as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións para o ano 2016, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas aos concellos de Galicia, de xeito individual ou mediante asociacións ou agrupacións de concellos, para a creación e/ou mellora das infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais
Nova Data: 29/12/2015 | Fonte: DOG | Valoración:0 de 5 Bases reguladoras das subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de enerxías renovables, O obxecto destas subvencións é apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para o quecemento dun fluído mediante equipamentos que utilicen como fonte enerxética a xeotérmica, aerotérmica ou a solar térmica
Nova Data: 29/12/2015 | Fonte: Xunta de Galicia | Valoración:0 de 5 Comunicacións telemáticas coa Administración de Xustiza A partires do 1 de xaneiro do 2016 os profesionais da Xustiza e órganos xudiciais estarán obrigados a empregar os sistemas existentes (LexNet) na Administración de Xustiza para a presentación de escritos e documentos, e a realización de actos de comunicación procesual
Nova Data: 29/12/2015 | Fonte: FEGAMP | Valoración:0 de 5 A Fegamp, a Xunta e as Deputacións asinan o mellorado convenio dos GES Grazas a este marco normativo, os concellos que conten con patrulla poderán seguir prestando este servizo aos veciños da súa contorna durante os próximos 3 anos.
Nova Data: 30/12/2015 | Fonte: DOG | Valoración:0 de 5 Axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais A Consellería de economía emprego e industria convoca estas axudas co obxecto de subvencionar accións de fomento de emprego en colaboración coas entidades locais a través da contratación de persoas traballadoras desempregadas para a realización de obras ou servizos de interese xeral e social (procedemento TR351A), co obxecto de proporcionarlles a experiencia e práctica profesional necesarias para facilitar a súa inserción laboral
Nova Data: 30/12/2015 | Fonte: DOG | Valoración:0 de 5 Subvencións dirixidas a EELL para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social A Consellería de Economía convoca estas axudas e subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga), co obxecto de proporcionarlles a experiencia e práctica profesional necesarias para facilitar a súa inserción laboral, e a aprobación da súa convocatoria para o ano 2016
Nova Data: 30/12/2015 | Fonte: DOG | Valoración:0 de 5 Subvencións á EELL para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia Subvencións á EELL para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia ...
Nova Data: 30/12/2015 | Fonte: DOG | Valoración:0 de 5 Axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dentro dos programas mixtos de emprego e formación Os obradoiros de emprego configúranse como programa mixto de emprego e formación que ten por finalidade mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas de dezaoito ou máis anos de idade, mediante a realización de obras ou prestación de servizos de interese xeral e social que posibiliten aos alumnos e alumnas participantes a realización dun traballo efectivo
Nova Data: 31/12/2015 | Fonte: DOG | Valoración:0 de 5 Subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de información, orientación e prospección de emprego no 2016 ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de información, orientación e prospección de emprego no exercicio 2016
Nova Data: 31/12/2015 | Fonte: DOG | Valoración:0 de 5 Subvencións para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación dirixidos as persoas mozas incluídas no ficheiro do sistema nacional de garantía xuvenil ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil
Nova Data: 04/01/2016 | Fonte: DOG | Valoración:0 de 5 Axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais de galicia para o ano 2016 Orde pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN519B)
Nova Data: 05/01/2016 | Fonte: DOG | Valoración:0 de 5 Convocadas as subvencións para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa para o ano 2016 Resolución pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria anticipada de subvencións para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa, para o ano 2016, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020
Nova Data: 14/01/2016 | Fonte: Xunta de Galicia | Valoración:0 de 5 A Xunta premia dúas iniciativas de asociacionismo municipal destinadas á loita contra a lacra da violencia de xénero Os dous primeiros ‘Premios Coopera 2015’ recaeron nun proxecto de loita contra a violencia machista na Mariña e outro para mancomunar a Casa de Acollida de Ferrol
Nova Data: 15/01/2016 | Fonte: Xunta de Galicia | Valoración:0 de 5 A directora da Amtega subliña que o obxectivo do Plan de Goberno dixital 2020 é conseguir unha Administración con menos papel e máis cerca do cidadán Destacou que xa está operativo o Arquivo Dixital de Galicia, que no primeiro trimestre do ano incorporará 100 procedementos cun ciclo de vida totalmente dixital
Enviar