Boletín

Suscríbase aos boletínsSuscríbase aos boletíns
Data: 18/06/2014 Boletín de novas 1ª quincena de xuño
Contidos boletín
Nova Data: 02/06/2014 | Fonte: Deputación de Pontevedra | Valoración:0 de 5 A Deputación de Pontevedra fai pública a ampliación en 12 millóns do plan de actuacións nos concellos que acada os 27 millóns de euros Coas medidas aprobadas, o plan pasa de contar con 15 millóns, a cantidade inicialmente aprobada o pasado 28 de febreiro, a dispoñer de 27 millóns €
Nova Data: 03/06/2014 | Fonte: FEMP | Valoración:5 de 5 Ordenanza Tipo de Transparencia, Acceso á Información e Reutilización A Ordenanza foi elaborada co obxectivo de servir aos Gobernos Locais como guía para facer dos seus Concellos entidades máis transparentes e abertas á participación dos veciños
Nova Data: 03/06/2014 | Fonte: Diario Oficial de Galicia | Valoración:0 de 5 Publicada a orde que permitirá aos concellos contratar entre 7 e 9 meses uns 600 beneficiarios da RISGA Os beneficiarios optarán así a un contrato temporal, que durará entre 7 e 9 meses, e que será a tempo parcial, sempre por riba do 50 por cento da xornada laboral, e cunhas retribucións de acordo aos convenios colectivos correspondentes
Nova Data: 04/06/2014 | Fonte: Diario Oficial de Galicia | Valoración:0 de 5 Publicadas as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación das persoas traballadoras, cofinanciado polo Fondo Social Europeo Esta orde ten por obxecto á convocatoria para os programas de incentivos a contratación por conta allea que teñen por finalidade favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade das persoas traballadoras con maiores dificultades de inserción laboral
Nova Data: 06/06/2014 | Fonte: Diario Oficial de Galicia | Valoración:0 de 5 Aberto o prazo para solicitar subvencións a festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado A Axencia Galega das Industrias Culturais convocou estas axudas para apoiar a festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado celebrados en Galicia, que se leven a cabo entre o 1 de novembro de 2013 e o 31 de outubro de 2014
Nova Data: 10/06/2014 | Fonte: Deputación da Coruña | Valoración:0 de 5 Aprobación das bases do programa de financiamento das cuadrillas de obras e servizos mínimos municipais A Deputación Provincial da Coruña, ten por finalidade a través do presente Programa, apoiar aos concellos da provincia para que presten os servizos mínimos municipais
Nova Data: 11/06/2014 | Fonte: Boletín Oficial do Estado | Valoración:0 de 5 Publicadas as características principais do mecanismo de financiamento para o pago aos provedores das entidades locais O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas fai público o o acordo para a modificación de determinadas condicións financeiras das operacións de endebedamento subscritas con cargo ao mecanismo de financiamento para o pago aos provedores das Entidades Locais
Nova Data: 11/06/2014 | Fonte: Boletín Oficial do Estado | Valoración:5 de 5 Convocadas distintas accións formativas dirixidas aos empregados públicos das administracións locais O Instituto Nacional de Administración Pública ven de facer públicas 5 resolucións nas que se recollen e convocan distintas actividades formativas
Nova Data: 11/06/2014 | Fonte: Xunta de Galicia | Valoración:0 de 5 A Xunta destina máis de 8,4 millóns de euros ás accións formativas para desempregados que se desenvolven na provincia de Ourense A achega económica permitirá a celebración de 144 cursos na provincia. O 61 por cento do investimento destinarase a accións formativas impartidas na capital
Nova Data: 12/06/2014 | Fonte: Deputación de Lugo | Valoración:0 de 5 A Deputación de Lugo ofrece formación gratuíta a 120 emprendedores II Campus de Emprendemento Sostible ofrece gratis formación, visitas a empresas consolidadas e asesoramento individual para a xeración ou maduración dunha idea empresarial con éxito
Nova Data: 13/06/2014 | Fonte: Deputación de Ourense | Valoración:0 de 5 A Deputación de Ourense propón realizar un plan para mellorar a eficiencia enerxética nos concellos da provincia O plan contempla catro liñas de actuación: aforro enerxético, transformación da biomasa, enerxía xeotérmica e colaboración co Inega, Igape e as universidades galegas
Enviar