Boletín

Suscríbase aos boletínsSuscríbase aos boletíns
Data: 05/08/2014 Boletín de novas 2ª quincena de xullo
Contidos destacados
Nova Data: 18/07/2014 | Fonte: Diario Oficial de Galicia | Valoración:0 de 5 Ampliación da dotación orzamentaria das subvencións para a execución de infraestruturas de uso público nos concellos de Galicia A Vicepresidencia da Xunta fai pública a orde pola que se amplía a dotación orzamentaria das subvencións para a execución de infraestruturas de uso público, destinadas aos concellos de Galicia, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida
Nova Data: 29/07/2014 | Fonte: Xunta de Galicia | Valoración:0 de 5 A Amtega pon en marcha unha campaña de participación social para elaborar a Axenda Dixital de Galicia 2020 A través do blog.adg2020.es formúlanse cinco desafíos desde hoxe e ata o 15 de outubro sobre como empregar as TIC para a cidadanía, os servizos públicos, as empresas, a educación e os sectores primarios
Contidos boletín
Nova Data: 16/07/2014 | Fonte: Deputación da Coruña | Valoración:0 de 5 O Concello de Brión xa dispón de sede electrónica municipal operativa A sede electrónica permite a cidadanía obter información de diferentes trámites administrativos, descargar impresos, e rexistrar as solicitudes directamente a calquera hora, sen ter que achegarse persoalmente ao Concello de Brión
Nova Data: 16/07/2014 | Fonte: Deputación de Lugo | Valoración:0 de 5 Os veciños dos 67 Concellos poden participar xa e ata setembro na elaboración dos orzamentos da Deputación dende Internet A Deputación manterá operativo o portal ata o 10 de setembro, incrementando o prazo para que os lucenses maiores de 16 anos opinen sobre as prioridades do presuposto da institución para 2015
Nova Data: 17/07/2014 | Fonte: Deputación da Coruña | Valoración:0 de 5 O Concello de Lousame xa dispón de sede electrónica municipal operativa A sede electrónica permite a cidadanía obter información de diferentes trámites administrativos, descargar impresos, e rexistrar as solicitudes directamente a calquera hora, sen ter que achegarse persoalmente ao Concello de Lousame
Nova Data: 18/07/2014 | Fonte: Diario Oficial de Galicia | Valoración:0 de 5 Ampliación da dotación orzamentaria das subvencións para a execución de infraestruturas de uso público nos concellos de Galicia A Vicepresidencia da Xunta fai pública a orde pola que se amplía a dotación orzamentaria das subvencións para a execución de infraestruturas de uso público, destinadas aos concellos de Galicia, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida
Nova Data: 18/07/2014 | Fonte: Xunta de Galicia | Valoración:5 de 5 A Xunta activa unha plataforma web de información xeográfica corporativa que xestiona todos os datos xeoespaciais da Administración autónomica baixo un mesmo sistema A porta de entrada ao sistema é o portal mapas.xunta.es, que facilita a consulta de preto de 32.200 mapas do territorio galego e proporciona datos estatísticos e cartográficos territorializados sobre equipamentos, servizos e recursos
Nova Data: 21/07/2014 | Fonte: Diario Oficial de Galicia | Valoración:0 de 5 Convocadas as subvencións para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local A Consellería de Traballo fai pública a orde pola que se convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2014
Nova Data: 22/07/2014 | Fonte: Boletín Oficial do Estado | Valoración:0 de 5 Publicada a lei de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei de racionalización e sustentabilidade da Administración local A presente Lei regula o réxime de atribución de competencias propias aos municipios despois da entrada en vigor da reforma, incorporando a regulación recollida na lexislación de bases en canto á necesidade da análise do impacto da nova atribución de competencias
Nova Data: 23/07/2014 | Fonte: Concello da Coruña | Valoración:0 de 5 A Coruña inviste tres millóns de euros en dez proxectos para a Smart City Fernández Prado anuncia que o 80% de Coruña Smart City estará en funcionamento no primeiro trimestre do 2015
Nova Data: 28/07/2014 | Fonte: Xunta de Galicia | Valoración:0 de 5 A Xunta define os novos obxectivos da Axenda Dixital de Galicia ata 2020 Destácase que a sede electrónica da Xunta permite realizar telematicamente o 40% dos procedementos (600) fronte ao 4% de 2009, e que a xestión integral das TIC públicas permitiu aforrar 6 millóns de euros
Nova Data: 29/07/2014 | Fonte: Xunta de Galicia | Valoración:0 de 5 A Amtega pon en marcha unha campaña de participación social para elaborar a Axenda Dixital de Galicia 2020 A través do blog.adg2020.es formúlanse cinco desafíos desde hoxe e ata o 15 de outubro sobre como empregar as TIC para a cidadanía, os servizos públicos, as empresas, a educación e os sectores primarios
Nova Data: 30/07/2014 | Fonte: BOE | Valoración:0 de 5 Créase a Central de Información económico-financeira das Administracións Públicas Regulase tamén a remisión de información polo Banco de España e as entidades financeiras ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
Enviar